Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke utvrđen je Odlukom o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 14/13).

Sastav Odbora:

 • Ana Trošelj, predsjednica,
 • Petra Karanikić, članica
 • Stipo Karaula, član,
 • Tea Mičić Badurina, članica,
 • Nebojša Zelič, član,
 • Iva Rinčić, članica,
 • Petra Mandić, članica,
 • Tajana Masovčić, članica,
 • prof.dr.sc. Stipan Jonjić, član,
 • Zoran Roje, član,
 • Mladen Urem, član.


Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Verena Lelas – Turak
Telefon: 051 209 528
E-mail: verena.lelas-turak@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon: 051 209 541
Telefaks: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr