Odbor za nacionalne manjine razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te udruga i društava nacionalnih manjina, razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina, predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine, predlaže oblike potpore djelovanju nacionalnih manjina i njihovih udruga, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za nacionalne manjine izabrani su:

  • Ivona Milinović za predsjednicu
  • Jovica Radmanović za potpredsjednika
  • Boris Rejec za člana
  • Suada Shahini za članicu
  • Čedomir Salević za člana
  • Mile Opačić za člana
  • Josip Kukuljan za člana

Kontakti Odbora:
Tajnica Odbora:
Verena Lelas-Turak
Telefon: +385 51 209 528
E-mail: verena.lelas-turak@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Helena Juričić
Telefon:  +385 51 209 694
Telefaks:  +385 51 209 548
E-mail: helena.juricic@rijeka.hr