I. Klub SDP – ARS – IDS i SDSS

Ukupno  –  13 članova:

 1. Ana Komparić Devčić predsjednica (SDP – 10 članova)
 2. dr.sc. Aleksandar Bulog
 3. Ivan Ivaniš
 4. dr.sc. Petra Karanikić
 5. Sandra Krpan
 6. Ida Mahmutefendić
 7. Ljiljana Mihić
 8. Duško Milovanović
 9. Vuk Prica
 10. Walter Volk
 11. Jagoda Špalj (ARS – 1 član)
 12. Dorotea Pešić – Bukovac (IDS – 1 član)
 13. Mile Opačić (SDSS – 1 član)

II. Klub HDZ
Ukupno – 5 članova:

 1. dr.sc. Vesna Buterin, predsjednica (HDZ – 5 članova)
 2. Teo Božanić
 3. dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance
 4. Marijan Perica
 5. Stjepan Doboviček

III. Klub PGS
Ukupno – 3 člana:

 1. Ana Trošelj,  predsjednica (PGS – 3 člana)
 2. dr. sc. Nikola Ivaniš
 3. Sanjin Kajba

IV.  Klub HSU
Ukupno – 3  člana:

 1. Ljiljana Cvjetović,  predsjednica
 2. Gordana Petrović
 3. Davor Zubović

V. Klub vijećnika Liste za Rijeku i Akcije mladih
Ukupno – 3 člana:

 1. Danko Švorinić, predsjednik (RI 2 člana)
 2. Predrag Miletić
 3. Andrej Briščik  (AM – 1 član)

VI. Klub nezavisnih članova Gradskog vijeća
Ukupno – 3 člana:

 1. Danijel Paliska, predsjednik
 2. Ljubica Dujmović Kosovac, članica
 3. Nikolina Milčić, članica