Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću Grada Rijeke

 (na dan konstituiranja)

I. Koalicija:  SDP – HNS – HSU – IDS – ARS – SDA HRVATSKE – SDSS

– ukupno: 18 članova

  • Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP  (11 članova)
  • Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS  (2 člana)
  • Hrvatska stranka umirovljenika – HSU (3 člana)
  • Istarski demokratski sabor – IDS (1 član)
  • Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke – ARS (1 član)  

II. Koalicija: HDZ – HSS – HSP AS

– ukupno 6 članova

  • Hrvatska demokratska zajednica – HDZ (5 člana)
  • Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – HSP AS (1 član)    

III. HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA

– 5 članova 

IV. Koalicija:  PGS – AM

– ukupno 4 člana

  • Primorsko goranski savez – PGS (3 člana)
  • Akcija mladih – AM (1 član) 

V. LISTA ZA RIJEKU – RI

– 2 člana