Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat miruje ili je prestao, statistički podaci o Vijeću.

Predsjednica:

 • Dorotea Pešić – Bukovac (IDS)

Potpredsjednici:

 • dr.sc. Petra Karanikić (SDP)
 • Hrvoje Burić (Nezavisni)

Članovi:

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP):

 • dr.sc. Aleksandar Bulog
 • Ivan Ivaniš
 • Ana Komparić Devčić
 • Sandra Krpan
 • Ida Mahmutefendić
 • Ljiljana Mihić
 • Duško Milovanović
 • Vuk Prica
 • Walter Volk

Hrvatska narodna stranka (HNS):

 • Snježana Čop
 • Sandro Vizler

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU):

 • Ljiljana Cvjetović
 • Gordana Petrović
 • Davor Zubović

Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke (ARS):

 • Jagoda Špalj

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS):

 • Mile Opačić

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ):

 • Teo Božanić
 • dr.sc. Vesna Buterin
 • dr.sc. Tea Čaljkušić – Mance
 • Marijan Perica
 • Stjepan Doboviček

Hrvatski laburisti – stranka rada:

 • Milena Kraljević
 • Vedran Sabljak

Primorsko goranski savez (PGS):

 • dr.sc. Nikola Ivaniš
 • Sanjin Kajba
 • Ana Trošelj

Akcija mladih (AM):

 • Andrej Briščik 

Lista za Rijeku (RI):

 • Predrag Miletić
 • Danko Švorinić

Nezavisni:

 • Ljubica Dujmović – Kosovac
 • Nikolina Milčić
 • Danijel Paliska