Marko Filipović
Marko Filipović izabran je i za gradonačelnika Grada Rijeke te mu, temeljem odredbe članka 89. stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje po sili zakona.
Dužnost člana Gradskog vijeća obnaša zamjenik Kristian Čarapić.

Sandra Krpan
Sandra Krpan izabrana je i za zamjenicu gradonačelnika Grada Rijeke te joj temeljem odredbe članka 89. stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje po sili zakona.
Dužnost članice Gradskog vijeća obnaša zamjenica Danijela Bradamante.

Alen Ružić
Izabran s kandidacijske liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Mandat člana Gradskog vijeća miruje iz osobnih razloga.
Dužnost člana Gradskog vijeća obnaša zamjenik Valter Štefan.

Željka Matković
Izabrana s kandidacijske liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Mandat članice Gradskog vijeća miruje iz osobnih razloga.
Dužnost člana Gradskog vijeća obnaša zamjenik Stipo Karaula.

Marin Miletić
Izabran s kandidacijske liste:
MOST
Mandat člana Gradskog vijeća miruje iz osobnih razloga.
Dužnost člana Gradskog vijeća obnaša zamjenik Marijan Šegota

Duško Milovanović, Izabran s kandidacijske liste: koalicija političkih stranaka Socijaldemokratske partije Hrvatske-SDP, Hrvatske stranke umirovljenika-HSU, Istarskog demokratskog sabora-IDS i Hrvatske seljačke stranke-HSS (SDP – HSU – IDS – HSS). Mandat člana Gradskog vijeća miruje iz osobnih razloga. Dužnost člana Gradskog vijeća obnaša zamjenik Marin Barać.