• Marko Filipović
  Marko Filipović izabran je i za gradonačelnika Grada Rijeke te mu, temeljem odredbe članka 89. stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje po sili zakona.
  Dužnost člana Gradskog vijeća obnaša zamjenik Kristian Čarapić.

 

 • Sandra Krpan
  Sandra Krpan izabrana je i za zamjenicu gradonačelnika Grada Rijeke te joj temeljem odredbe članka 89. stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje po sili zakona.
  Dužnost članice Gradskog vijeća obnaša zamjenica Danijela Bradamante.

 

 • Alen Ružić
  Izabran s kandidacijske liste:
  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  Mandat člana Gradskog vijeća miruje iz osobnih razloga.
  Dužnost člana Gradskog vijeća obnaša zamjenik Marijan Mihajić.