Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednik Gradskog vijeća dostupan je putem e-maila, odnosno telefona. Vijećnike se može kontaktirati putem kontakata objavljenih na njihovoj web stranici.

Gradskom vijeću se možete obratiti:

Poštom:
Gradsko vijeće Grada Rijeke
Korzo 16
51000 RIJEKA

E-mailom: gradsko-vijece@rijeka.hr

Predsjednik Gradskog vijeća
Andrej Poropat
E-mail:andrej.poropat@rijeka.hr

Tajnica predsjednika Gradskoga vijeća
Pece Ines
Korzo 16, Rijeka
T. +385 51 209 541
ines.pece@rijeka.hr

Potpredsjednici Gradskog vijeća:

Viša savjetnica –  tajnica Gradskog vijeća
Pavlović-Vodinelić Mirna
Korzo 16, Rijeka
T. +385 51 209 539
F. +385 51 209 537
E-mail: mirna.pavlovic-vodinelic@rijeka.hr

Web stranice Gradskih vijećnika