Gradsko vijeće ima predsjednicu i dva potpredsjednika. Predsjednica Gradskog vijeća dostupna je putem e-maila, odnosno telefona. Vijećnike se može kontaktirati putem kontakata objavljenih na njihovoj web stranici.

Gradskom vijeću se možete obratiti:

Poštom:
Gradsko vijeće Grada Rijeke

Korzo 16
51000 RIJEKA

E-mailom: gradsko-vijece@rijeka.hr

Predsjednica Gradskog vijeća
Ana Trošelj
E-mail: ana.troselj@rijeka.hr

Tajnica predsjednice Gradskoga vijeća
Ines Pece
Korzo 16, Rijeka
T. +385 51 209 541
E-mail:ines.pece@rijeka.hr

Potpredsjednici Gradskog vijeća:

Voditeljica Odsjeka za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
Dunja Kuhar
Korzo 16, Rijeka
T. +385 51 209 539
F. +385 51 209 537
E-mail: dunja.kuhar@rijeka.hr