Nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača imaju obvezu dostave i objave godišnjih financijskih izvještaja.

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane s liste grupe birača imaju obvezu dostave i objave godišnjih financijskih izvještaja.

Godišnji financijski izvještaji s propisanim prilozima dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju.

Prema odredbama članka 39. Zakona o financiranju, godišnji financijski izvještaji javni su dokumenti, te su ih obveznici dužni objaviti na svojim web-stranicama, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Iznimno, članovi predstavničkih tijela jedinica izabrani s liste grupe birača godišnje financijske izvještaje mogu objaviti i na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. Pod objavom na web-stranici smatra se objava u trajanju od najmanje 90 dana.

Obveznici su dužni obavijestiti Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske o adresi web stranice na kojoj je izvršena objava godišnjeg financijskog izvješća na e-mail adresu dip@izbori.hr.

Vijećnici Grada Rijeke izabrani s liste grupe birača :

Morana Jokić:

 

Marinko Koljanin

Josip Kukuljan