STATISTIČKI PODACI O SASTAVU GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

(Podaci na dan 28. studenog 2019. g.)

Nacionalnost:

 • hrvatska                      31
 • slovenska                    1
 • srpska                          1
 • crnogorska                  1
 • talijanska                     1
 • neopredijeljenih          2

Spol:

 • muškaraca                  26 (70 %)
 • žena                            11 (30 %)

Stručna sprema:

 • SSS                             6
 • VŠS                             9
 • VSS                             22 (od toga dr. sc. 3 i mr. sc. 2)

Starosna struktura:

 • do 29 godina                1
 • od 29 do 39 godina     14
 • od 39 do 49 godina     11
 • od 49 do 59 godina      4
 • od 59 i više godina       7