STRANAČKA ZASTUPLJENOST U GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE

(na dan konstituiranja 20. lipnja 2017.)

I. Koalicija: SDP – PGS – HSU – IDS – LABURISTI – SDSS – HSS

– 15 članova

 • Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP (7 članova)
 • Primorsko goranski savez – PGS (3 člana)
 • Hrvatska stranka umirovljenika – HSU (2 člana)
 • Istarski demokratski sabor – IDS (1 član)
 • Hrvatski laburisti – Stranka rada – LABURISTI (1 član)
 • Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS (1 član)
 • Hrvatska seljačka stranka – HSS (0 članova)

II. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

– 7 članova

III. Koalicija: AM – ŽIVI ZID – SNAGA – ALTERNATIVA

– 5 članova

 • Akcija mladih – AM (3 člana)
 • Živi zid (2 člana)
 • SNAGA – Stranka narodnog i građanskog aktivizma – SNAGA (0 članova)
 • ALTERNATIVA (0 članova)

IV. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA (Nositelj liste: Hrvoje Burić)

– 4 člana

V. Koalicija: LISTA ZA RIJEKU – PAMETNO

– 2 člana

 • Lista za Rijeku – RI (2 člana)
 • PAMETNO (0 članova)

VI. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

– 2 člana

VII. Koalicija: HNS – ARS – SDA HRVATSKE

– 2 člana

 • Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS (2 člana)
 • Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke – ARS (0 članova)
 • Stranka demokratske akcije Hrvatske – SDA HRVATSKE (0 članova)