ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA KOJIMA MANDAT MIRUJE

 • mr. sc. Vojko Obersnel (zamjenik Duško Milovanović)
  mr.sc. Vojko Obersnel izabran je i za Gradonačelnika Grada Rijeke te mu temeljem odredbe članka 89. stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12), mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje po sili zakona.
 • Marko Filipović (zamjenik Aleksandar Bulog)
  Marko Filipović izabran je i za zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke te mu temeljem odredbe članka 89. stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12), mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje po sili zakona.
 • Lucian Vukelić (zamjenik Ivan Mencer)
  Pripadnost političkoj stranci: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
  Izabran s kandidacijske liste: HDZ
  Mandat člana Gradskog vijeća miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti.
 • Tea Juraga (zamjenik Vedran Vivoda)
  Pripadnost političkoj stranci: Akcija mladih (AM)
  Izabrana s kandidacijske liste: AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA
  Mandat članice Gradskog vijeća miruje iz osobnih razloga.