Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat miruje ili je prestao, statistički podaci o Vijeću.

Predsjednik:

 • Andrej Poropat – Primorsko goranski savez (PGS)

Potpredsjednici:

 • Oskar Skerbec – Istarski demokratski sabor (IDS)
 • Kristjan Staničić – Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)


Članovi:

Akcija mladih (AM):

 • Vedran Vivoda
 • Tihomir Čordašev
 • Andrej Briščik
 • Anet Trope Ćavar

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ):

 • Damir Popov
 • Dobrica Rončević
 • Filipa Capan
 • Josip Ostrogović
 • dr.sc. Ivan Mencer

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU):

 • Ljiljana Cvjetović
 • Mate Tomljanović

Hrvatski laburisti – stranka rada:

 • Vedran Sabljak

Lista za Rijeku (RI):

 • Danko Švorinić
 • Predrag Miletić
 • mr.sc. Zvonimir Peranić
 • Morana Jokić

Most nezavisnih lista (MOST):

 • Petra Mandić

Nezavisni:

 • Ivona Milinović
 • Josip Kukuljan
 • Marinko Koljanin
 • Veljko Balaban

Nezavisna lista Bura (BURA)

 • Hrvoje Burić

Primorsko goranski savez (PGS):

 • Ana Trošelj
 • Koraljko Pasarić
 • Sandro Vizler
 • Tea Mičić Badurina

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS):

 • Mile Opačić

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP):

 • dr.sc. Aleksandar Bulog
 • Duško Milovanović
 • Vuk Prica
 • dr. sc. Petra Karanikić
 • Sandra Krpan
 • Tamara Martinčić
 • Vojko Braut