Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo je i 2. lipnja 2021, objavilo konačne rezultate izbora članova Gradskog vijeća Grada Rijeke provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona o lokalnim izborima, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Rijeke:

 1. Socijaldemokratska partija hrvatske – SDP
  Hrvatska stranka umirovljenika – HSU
  Istarski demokratski sabor – IDS
  Hrvatska seljačka stranka – HSSdobila je 10 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

  1. Marko Filipović
  2. Sandra Krpan
  3. Željko Jovanović
  4. Ljiljana Cvjetović
  5. Petra Karanikić
  6. Petar Petrinić
  7. Tajana Masovčić
  8. Ivana Prica
  9. Duško Milovanović
  10. Nadja Poropat
 2. Hrvatska demokratska zajednica – HDZdobila je 6 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
  1. Josip Ostrogović
  2. Alen Ružić
  3. Štefica Jagić Rađa
  4. Željka Matković
  5. Danijel Imgrund
  6. Adrijano Rogić
 3. Kandidacijska liste grupe biračadobila je 4 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
  1. Davor Štimac
  2. Iva Rinčić
  3. Marin Račić
  4. Maša Magzan
 4. MOSTdobila je 4 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
  1. Marin Miletić
  2. Petra Mandić
  3. Aleksandar-Saša Milaković
  4. Sabina Marov
 5. Primorsko goranski savez – PGS
  Hrvatski laburisti – Stranka rada – Laburistidobila je 3 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

  1. Nikola Ivaniš
  2. Tea Mičić Badurina
  3. Ana Trošelj
 6. MOŽEMO! – Politička platforma
  Nova ljevica – NLdobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

  1. Nebojša Zelić
  2. Iva Davorija
 7. Akcija mladih – AM
  Unija Kvarnera – UNIJA
  ALTERNATIVA 101 – ALTERNATIVAdobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

  1. Vedran Vivoda
  2. Robert Salečić

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 ), utvrđuje se da je na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Rijeke osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika talijanske nacionalne manjine.

Ujedno se utvrđuje da na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Rijeke nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova gradskog vijeća povećava za 1 mjesto. U skladu s člankom 107. stavkom 3. Zakona raspisat će se dopunski izbori za člana Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.