Statistički podaci o sastavu Gradskog vijeća Grada Rijeke: nacionalnost, spol, stručna sprema, starosna struktura.
(Podaci na dan 29. lipnja 2021.)

Nacionalnost:

 • hrvatska 27
 • srpska 1
 • crnogorska 1
 • talijanska 1
 • neopredijeljeni 1

Spol:

 • muškaraca 16 (52%)
 • žena 15 (48%)

Stručna sprema:

 • SSS 3
 • VŠS 2
 • VSS 26 (od toga dr. sc. 8)

Starosna struktura:

 • do 29 godina 0
 • od 29 do 39 godina 7
 • od 39 do 49 godina 15
 • od 49 do 59 godina 3
 • od 59 i više godina 6