Statistički podaci o sastavu Gradskog vijeća Grada Rijeke: nacionalnost, spol, stručna sprema, starosna struktura.
(Podaci na dan 31.03.2022.)

Nacionalnost:

 • hrvatska 27
 • srpska 2
 • crnogorska 1
 • talijanska 1
 • neopredijeljeni 1

Spol:

 • muškaraca 18 (56%)
 • žena 14 (44%)

Stručna sprema:

 • SSS 2
 • VŠS 3
 • VSS 27 (od toga dr. sc. 8)

Starosna struktura:

 • do 29 godina          0
 • od 29 do 39 godina 8
 • od 39 do 49 godina 14
 • od 49 do 59 godina 3
 • od 59 i više godina  7