Pravo na ovu naknadu imaju političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove predstavničkih tijela dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela.

Sukladno Odluci o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 51/13) objavljuju se podaci o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća.

Politička stranka Čl. Vijeća Iznos promidžbe po članu Ukupno – izborna promidžba
SDP

11

5.000,00

55.000,00

HDZ

5

5.000,00

25.000,00

HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA

5

5.000,00

25.000,00

HSU

3

5.000,00

15.000,00

PGS

3

5.000,00

15.000,00

LISTA ZA RI

2

5.000,00

10.000,00

HNS

2

5.000,00

10.000,00

IDS

1

5.000,00

5.000,00

AM

1

5.000,00

5.000,00

HSP AS

1

5.000,00

5.000,00

ARS

1

5.000,00

5.000,00

UKUPNO

5.000,00

175.000,00