Pravo na ovu naknadu imaju političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove predstavničkih tijela dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela.

Na temelju Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 42/17) i konačnih rezultata izbora za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke političkim strankama i listi grupe birača isplatit će se sredstva za naknadu izborne promidžbe kako slijedi:

NAZIV STRANKE

IZNOS

SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS

75.000,00 kn

HDZ

35.000,00 kn

AM-ŽIVI ZID-SNAGA-ALTERNATIVA

25.000,00 kn

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

20.000,00 kn

RI-PAMETNO

10.000,00 kn

MOST

10.000,00 kn

HNS-ARS-SDA HRVATSKE

10.000,00 kn