Članovi  Gradskog vijeća prema nacionalnoj pripadnosti. Nacionalno se izjasnili:

 • Hrvati                 28
 • Srbi                      2
 • Crnogorci             1
 • Slovenci               1
 • Neopredijeljenih   3

Spol članova Gradskog vijeća:

 • muškaraca   19 (54%)
 • žena             16 (46%)

Stručna sprema članova Gradskog vijeća:

 • SSS  10
 • VŠS   6
 • VSS  19 (od toga dr.sc. 5)

Starosna struktura članova Gradskog vijeća:

 • do 29 godina              2
 • od 29 do 39 godina  12
 • od 39 do 49 godina    6
 • od 49 do 59 godina    9
 • od 59 i više godine     6