Gradsko vijeće Grada Rijeke donosi Odluku o raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke.