Natječaji

25.01.2024. u 00:00

Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o.

„U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), kao i u Službenom listu Europske unije (TED) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave velike vrijednosti: Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o., ev.br. 08-00-01/2024.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 27.02.2024. do 10:00 sati.
Javno otvaranje održat će se u zgradi gradske uprave na adresi Titov trg 3 u Rijeci, u Sali za licitacije u prizemlju zgrade.“

Natječaj otvoren do 27.02.2024. u 10:00
25.03.2019. u 00:00

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava Data centra putem operativnog leasinga

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 25.03 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak  Nabava Data centra putem operativnog leasinga.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 24.04.2019. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 24.04.2019. u 10:00
18.11.2016. u 00:00

Usluge upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (stambene, poslovne, stambeno-poslovne, poslovno-stambene namjene) na području Grada Rijeke za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2018. godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.11.2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu Usluge upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (stambene, poslovne, stambeno-poslovne, poslovno-stambene namjene) na području Grada Rijeke za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2018. godine.

Natječaj otvoren do 08.12.2016. u 12:00