Natječaji

31.10.2012. u 00:00

Ispravak natječaja – Izvođenje radova na sanaciji postojećeih elektroinstalacija uz sanaciju pročelja paviljona tržnice na Brajdi u Rijeci

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 31. listopada 2012. godine objavljena je obavijest o ispravku za izvođenje radova na sanaciji postojećeih elektroinstalacija uz sanaciju pročelja paviljona tržnice na Brajdi u Rijeci. Krajnji rok za dostavu ponuda je 12.11.2012. godine do 13,00 sati.

Natječaj otvoren do 12.11.2012. u 13:00
19.07.2012. u 00:00

Usluga održavanja aplikacija i on line usluga na portalima Grada Rijeke

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 19. srpnja 2012. godine objavljen je poziv na nadmetanje za Uslugu održavanja aplikacija i on line usluga na portalima Grada Rijeke.