Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Za pretraživanje oglasa javne nabave Grada Rijeke u Elektroničkom oglasniku RH u lijevom izborniku kliknite na  “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Grad Rijeka.

Osim u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljene nabave kao i obavijesti o sklopljenim ugovorima i poništenim postupcima, možete pretraživati i na ovim stranicama.