Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 66.360,00 eura objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Za pretraživanje oglasa javne nabave Grada Rijeke u Elektroničkom oglasniku RH u lijevom izborniku kliknite na  “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Grad Rijeka.

Osim u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljene nabave kao i obavijesti o sklopljenim ugovorima i poništenim postupcima, možete pretraživati i na ovim stranicama.

Važno:
Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti koji žele sudjelovati u postupcima javne nabave naručitelja Grada Rijeke da će se postupci javne nabave od 28. rujna 2023. provoditi putem nove IT platforme. Sva komunikacija s naručiteljem, sve faze postupka, uključujući i predaju ponuda, odvijat će se putem te nove IT platforme.

U tu svrhu potrebno je da se zainteresirani gospodarski subjekti prethodno registriraju na novoj IT platformi EOJN RH na poveznici: https://eojn.hr .

Postupci javne nabave pokrenuti prije 28. rujna 2023. nastavit će se i dovršiti na IT platformi EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Obavijest o navedenom nalazi se i na mrežnim stranicama EOJN RH, na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.