Natječaji

21.02.2024. u 00:00

Uređenje sunčališta i staze na plaži Glavanovo u Rijeci

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od dana 21. 2. 2024. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za predmet Uređenje sunčališta i staze na plaži Glavanovo u Rijeci, zaključno sa 26. 2. 2024. godine.

Natječaj otvoren do 26.02.2024. u 23:59
09.02.2024. u 00:00

Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija u zgradama i prostorima u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke na razdoblje od 1 godine

U novom Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u tijeku je prethodno savjetovanje za predmet javne nabave radova male vrijednosti: Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija u zgradama i prostorima u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke na razdoblje od 1 godine, Ev.br. 17-00-18/2024, u trajanju do 14.02.2024. godine.

Natječaj otvoren do 14.02.2024. u 23:59
12.01.2024. u 00:00

Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od 12.01.2024. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za predmet: Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o., evidencijski broj nabave: 08-00-01/2024, zaključno sa 18.01.2024. godine.

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na davanje prijedloga i primjedbi na objavljenu Dokumentaciju o nabavi.

Natječaj otvoren do 18.01.2024. u 23:59