Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/20 i 30/23) Grad Rijeka  od 01.01.2018. u starom Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i od 01.01.2024. u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u standardiziranom obliku objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, odnosno 2.650,00 eura.“

Svakih šest mjeseci ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn, odnosno 2.650,00 eura (sa stanjem upisa od 01.01.2018.) Grad Rijeka objavljuje i na ovom mjestu:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma vrijednosti 20.000,00 kuna, odnosno 2.650,00 eura i veće od 01.01.2018. (stari EOJN)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma vrijednosti 2.650,00 eura  i veće od 01.01.2024. (novi EOJN).

Sukladno Strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020. godine (“Narodne novine“ broj 79/15), Grad Rijeka objavljuje i Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave do 20.000,00 kuna, odnosno 2.650,00 eura procijenjene vrijednosti i njihovog izvršenja:

Prema članku 28., stavku 2 i 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16  i 114/22) Grad Rijeka objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (sa stanjem upisa do 13.12.2017. i ažurirat će ga na ovom mjestu do isteka zakonom propisanih rokova):

Prema  Akcijskom planu za 2015.- 2016. godinu vezanom uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.- 2020. godine  (“Narodne novine” broj 79/15) Grad Rijeka objavljuje i Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga (sa stanjem upisa do 31.12.2017. i ažurirat će ga na ovom mjestu do isteka zakonom propisanih rokova):