Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/20Grad Rijeka od 1.1.2018.  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Svakih šest mjeseci ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (sa stanjem upisa od 1.1.2018.) Grad Rijeka objavljuje i na ovom mjestu:

Sukladno Strategiji suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.- 2020. godine (“Narodne novine” broj 79/15), Grad Rijeka objavljuje i Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave do 20.000,00 kuna procijenjene vrijednosti i njihovog izvršenja:

Prema članku 28., stavku 2 i 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16  i 114/22) Grad Rijeka objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (sa stanjem upisa do 13.12.2017. i ažurirat će ga na ovom mjestu do isteka zakonom propisanih rokova):

Prema  Akcijskom planu za 2015.- 2016. godinu vezanom uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.- 2020. godine  (“Narodne novine” broj 79/15) Grad Rijeka objavljuje i Pregled ugovora nabave ispod zakonskog praga (sa stanjem upisa do 31.12.2017. i ažurirat će ga na ovom mjestu do isteka zakonom propisanih rokova):