Potvrda o uredno pruženim uslugama/ izvedenim radovima / isporučenoj robi

Izdaje se temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16 i 114/22), ovjerom podataka iz poslovnih knjiga Grada Rijeke na određeni dan.

Potvrde o uredno pruženim uslugama/ izvedenim radovima / isporučenoj robi izdaju se u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.