U cilju informiranja potencijalnih ponuditelja na jedinstvenom europskom tržištu javni naručitelj može najmanje jednom godišnje na svom profilu ili putem standardnog obrasca prethodne (informacijske) obavijesti objaviti podatke o nabavi robe, usluga i radova za koju u idućih 12 mjeseci namjerava sklopiti ugovor ili okvirni sporazum, i to za robu i prioritetnih usluga ako njihova procijenjena ukupna vrijednost iznosi najmanje 750.000 EUR ( odnosno 5.718. 975 Kn) te za radove čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od europskog praga za javne radove 5.225.000 EUR (odnosno 39.842.193 Kn).

Objavljivanje prethodne (informacijske) obavijesti na standardnom obrascu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i u Službenom listu EU (TED – Tender Electronic Daily) omogućava naručitelju da u postupku nabave skrati redovne rokove za dostavu ponude.