Natječaji

26.04.2018. u 00:00

Gradnja ceste OU4-a Martinkovac i pripadajuće komunalne infrastrukture faza I

U elektroničkom oglasniku javne nabave Grad Rijeka, Odjel za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje, objavljuje obavijest o nadmetanju za gradnju ceste OU4-a Martinkovac i pripadajuće komunalne infrastrukture faza I.

Rok za dostavu ponuda je 15. svibnja 2018. godine u 12:00:00 sati.

Natječaj otvoren do 18.05.2018. u 12:00
15.03.2018. u 00:00

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora – za izvođenje radova hitnih intervencija na objektima kojima upravlja OGU za gospodarenje imovinom, za razdoblje od 20 mjeseci, najdulje do 31.12.2019.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 15.03.2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora – za izvođenje radova hitnih intervencija na objektima kojima upravlja OGU za gospodarenje imovinom, za razdoblje od 20 mjeseci, najdulje do 31.12.2019.

Rok za dostavu ponude je 05. travnja 2018. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 05.04.2018. u 10:00
15.03.2018. u 00:00

Usluga stručnog nadzora te usluge koordinatora II zaštite na radu nad rekonstrukcijom i prenamjenom postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 15.03.2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Usluga stručnog nadzora te usluge koordinatora II zaštite na radu nad rekonstrukcijom i prenamjenom postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“.

Rok za dostavu ponude je 06. travnja 2018. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 06.04.2018. u 10:00
12.02.2018. u 00:00

Izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene postojeće građevine na adresi Milutina Barača 60, Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator “Proizvodni park Torpedo”

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 12.02.2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene postojeće građevine na adresi M. Barača 60, hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ kk.03.1.2.01.0047.

Rok za dostavu ponude je 12. ožujka 2018. godine do 12,00 sati.

Natječaj otvoren do 12.03.2018. u 12:00