Natječaji

08.02.2019. u 00:00

Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stambene namjene), za razdoblje od dvije kalendarske godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 08.02 2019. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja OGU za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stambene namjene), za razdoblje od dvije kalendarske godine. Po izvršnosti Odluke o odabiru sklopit će se okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 01. ožujka 2019.godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 01.03.2019. u 10:00