Natječaji

27.08.2021. u 00:00

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 27.08.2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti koji se provodi po pravilima velike vrijednosti: Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, Ev.br. 03-00-02/2021.

Natječaj otvoren do 01.10.2021. u 10:00