Natječaji

13.09.2022. u 00:00

Usluge pripreme i provedbe aktivnosti vidljivosti i promocije za potrebe projekta „Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana“, odvojena nabava za grupu II. Izrada vizualnog identiteta i grafički dizajn promotivnog materijala za potrebe projekta – ponovljeni postupak

Natječaj otvoren do 03.10.2022. u 10:00
13.09.2022. u 00:00

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje Obalne šetnice s plažama – zapad: dionica D – Rekreacijsko područje Preluk

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti: Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje Obalne šetnice s plažama – zapad: dionica D – Rekreacijsko područje Preluk, Evidencijski broj nabave: 01-01-10/2022.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 05.10.2022. 10:00.

Natječaj otvoren do 05.10.2022. u 10:00