Natječaji

27.11.2017. u 00:00

Nabava društvenih i drugih posebnih usluga – Usluge čuvanja osoba i imovine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje obavijest o nadmetanju u postupku nabave usluga čuvanja osoba i imovine za potrebe Grada Rijeke.

Rok za dostavu ponuda je 13. prosinca 2017. u 10,00 sati.

06.11.2017. u 00:00

Usluga izrade vizualno-komunikacijskog rješenja projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ i usluga tiska

U elektroničkom oglasniku javne nabave Grad Rijeka, Odjel za kulturu, objavljuje obavijest o nadmetanju za Usluge izrade vizualno-komunikacijskog rješenja projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ i usluga tiska.

Rok za dostavu ponude je 01. prosinca 2017. godine u 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 11.12.2017. u 10:00