Natječaji

29.03.2024. u 00:00

Formiranje novih i obnova postojećih drvoreda na području grada Rijeke

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od 29.03.2024. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za predmet nabave: Formiranje novih i obnova postojećih drvoreda na području grada Rijeke, evidencijski broj nabave: 02-04-27/2024, zaključno s danom 03.04.2024. godine. Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na davanje prijedloga i primjedbi na objavljenu Dokumentaciju o nabavi.“
Prethodno savjetovanje otvoreno je do 03.04.2024. u 23:59“

Natječaj otvoren do 03.04.2024. u 23:59