U Odsjeku za mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana (poslovi mjesne samouprave).

Koordinacija rada Mjesnih odbora

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. Na području Grada Rijeke djeluju 34 mjesna odbora:  Banderovo, Belveder, Brajda-Dolac, Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Draga, Drenova, Gornja Vežica, Gornji Zamet, Grad Trsat, Grbci, Kantrida, Kozala, Krimeja, Luka, Mlaka, Orehovica, Pašac, Pećine, Pehlin, Podmurvice, Podvežica, Potok, Srdoči, Sveti Kuzam, Sveti Nikola, Svilno, Školjić-Stari grad, Škurinje, Škurinjska Draga, Turnić, Vojak i Zamet.

Ovaj Odsjek koordinira rad tajnika mjesnih odbora, a mjesna samouprava najneposredniji je oblik predstavničke demokracije.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za mjesnu samoupravu

Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pećine T. +385 51 436 233 F. +385 51 209 480 Janka Polić Kamova 73A, Rijeka Bistričić Anita
mo.pecine@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Gornja Vežica T. +385 51 209 938 F. +385 51 209 480 Dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka Ban Oklobdžija Sonja
mo.gornja-vezica@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Centar - Sušak T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.centar-susak@rijeka.hr
Referent - tajnik mjesnog odbora Školjić - Stari grad T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.skoljic-starigrad@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Banderovo T. +385 51 209 916 F. +385 51 209 480 Rudolfa Tomšića 15, Rijeka Desanti Đulijana
mo.banderovo@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Podmurvice T. +385 51 672 365 F. +385 51 209 480 Dubrovačka 2, Rijeka Desanti Đulijana
mo.podmurvice@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Kantrida T. +385 51 262 854 F. +385 51 209 480 Lovranska 10, Rijeka Dragica Šibenik
mo.kantrida@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Krimeja T. +385 51 216 597 F. +385 51 209 480 Kumičićeva 50, Rijeka Dumić Červar Kristina
mo.krimeja@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 296 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Fadljević Dragica
dragica.fadljevic@rijeka.hr
mjesna-samouprava@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Gornji Zamet T. +385 51 401 871 F. +385 51 209 480 Milice Jadranić 2a, Rijeka Miličić Goran
mo.gornji-zamet@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Grbci T. +385 51 637 741 F. +385 51 209 480 Dražička 4, Rijeka Miličić Goran
mo.grbci@rijeka.hr
Referentica - tajnica mjesnog odbora T. +385 51 459 068 Kalina 2, Rijeka Ivančević Jelena
mo.orehovica@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Škurinje T. +385 51 268 100 F. +385 51 209 480 Save Jugo Bujkove 44, Rijeka Jurčić Dragana
mo.skurinje@rijeka.hr
Referent - tajnik mjesnog odbora Zamet T. +385 51 209 270 F. +385 51 209 480 Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka Kalanj Dražen
mo.zamet@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Drenova T. +385 51 255 275 F. +385 51 209 480 Cvetkov trg 1, Rijeka Košpo Keškić Senija
mo.drenova@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Brajda-Dolac T. +385 51 209 939 F. +385 51 209 480 Pomerio 26, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.brajda-dolac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Luka T. +385 51 209 915 F. +385 51 209 480 Verdieva 11, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.luka@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Grad Trsat T. +385 51 209 937 F. +385 51 209 480 Trg Viktora Bubnja 2/A, Rijeka Pavlinić Nika
mo.grad-trsat@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Vojak T. +385 51 209 271 F. +385 51 209 480 Mihanovićeva 1b, Rijeka Pavlinić Nika
mo.vojak@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Podvežica T. +385 51 209 917 F. +385 51 209 480 Kvaternikova 58A, Rijeka Pilaš Giudita
mo.podvezica@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pehlin T. +385 51 269 617 F. +385 51 209 480 Pehlin 58, Rijeka Pribanić Lorena
mo.pehlin@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Belveder T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.belveder@rijeka.hr
Referentica - tajnica mjesnog odbora Brašćine - Pulac T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.brascine-pulac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Škurinjska draga T. +385 51 514 968 F. +385 51 209 480 Porečka 94, Rijeka mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Draga T. +385 51 458 270 F. +385 51 209 480 Brig 24, Rijeka Rendulić Jasna
mo.draga@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Sveti Kuzam T. +385 51 251 498 F. +385 51 209 480 Sveti Kuzam 19, Rijeka Rendulić Jasna
mo.sveti-kuzam@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Srdoči T. +385 51 624 358 F. +385 51 209 480 Miroslava Krleže 4, Rijeka Rogić-Mandić Alenka
mo.srdoci@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Mlaka T. +385 51 209 371 F. +385 51 209 480 Giuseppe Duelle 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.mlaka@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Potok T. +385 51 211 168 F. +385 51 209 480 Milana Butkovića 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.potok@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 297 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Širola Vesna
vesna.sirola@rijeka.hr
Referentica - tajnica mjesnog odbora T. +385 51 423 602 Šetalište Ivana Gorana Kovačića 12, Rijeka Smollić-Ročak Davorka
mo.bulevard@rijeka.hr
Referentica -tajnica mjesnog odbora T. +385 51 216 597 Kumičićeva 50, Rijeka Smolić-Ročak Davorka
mo.krimeja@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Kozala T. +385 51 209 934 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Valić Erika
mo.kozala@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Turnić T. +385 51 209 919 F. +385 51 209 480 Franje Čandeka 36B, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.turnic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Sveti Nikola T. +385 51 209 918 F. +385 51 209 480 Zametska 6, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.sveti-nikola@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pašac T. +385 51 252 530 F. +385 51 209 480 Balda Fućka 39, Rijeka Vukotić Mersija
mo.pasac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Svilno T. +385 51 252 298 F. +385 51 209 480 Svilno 82, Rijeka Vukotić Mersija
mo.svilno@rijeka.hr