Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pećine T. +385 51 436 233 F. +385 51 209 480 Janka Polić Kamova 73A, Rijeka Bistričić Anita
mo.pecine@rijeka.hr
Viša savjetnica koordinatorica za suradnju s medijima i komunikaciju na društvenim mrežama T. +385 51 209 378
T. +385 99 312 54 89
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Balen Iva
iva.balen@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Gornja Vežica T. +385 51 209 938 F. +385 51 209 480 Dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka Ban Oklobdžija Sonja
mo.gornja-vezica@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Centar - Sušak T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.centar-susak@rijeka.hr
Referent - tajnik mjesnog odbora Školjić - Stari grad T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.skoljic-starigrad@rijeka.hr
Viša savjetnica - specijalistica za europske projekte T. +385 51 209 687 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Belošević Romac Suzana
suzana.belosevic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica - novinar i fotograf za gradske portale T. +385 51 209 973 Bembić Majda
majda.bembic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove protokola i organizaciju manifestacija T. +385 51 209 309 Korzo 16, Rijeka Bilić Lucija
lucija.bilic@rijeka.hr
Viša referentica administratorica projekata transparentnosti i online usluga T. +385 51 209 598 Korzo 16, Rijeka Kučić Bojana
bojana.kucic@rijeka.hr
Referentica za odnose s medijima T. +385 51 209 971
T. +385 99 2442 263
Korzo 16, Rijeka Brkić Žagar Gordana
gordana.brkic-zagar@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica poslova Urbane aglomeracije Rijeka T. +385 51 209 614
T. +385 99 2391 409
F. +385 51 209 537 Korzo 16, Rijeka Depikolzuane Maja
maja.depikolzuane@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Banderovo T. +385 51 209 916 F. +385 51 209 480 Rudolfa Tomšića 15, Rijeka Desanti Đulijana
mo.banderovo@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Podmurvice T. +385 51 672 365 F. +385 51 209 480 Dubrovačka 2, Rijeka Desanti Đulijana
mo.podmurvice@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Kantrida T. +385 51 262 854 F. +385 51 209 480 Lovranska 10, Rijeka Dragica Šibenik
mo.kantrida@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Krimeja T. +385 51 216 597 F. +385 51 209 480 Kumičićeva 50, Rijeka Dumić Červar Kristina
mo.krimeja@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 296 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Fadljević Dragica
dragica.fadljevic@rijeka.hr
mjesna-samouprava@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za ekonomske poslove T. +385 51 209 340 Korzo 16, Rijeka Gaćina Barbara
barbara.gacina@rijeka.hr
Tehnički urednik gradskih portala T. +385 51 209 599
T. +385 99 2197 973
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Grudić Goran
goran.grudic@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Gornji Zamet T. +385 51 401 871 F. +385 51 209 480 Milice Jadranić 2a, Rijeka Miličić Goran
mo.gornji-zamet@rijeka.hr
Referentica zamjenika Gradonačelnika T. +385 51 209 525 Korzo 16, Rijeka Irena Gulić Vrtodušić
irena.gulic-vrtodusic@rijeka.hr
Referentica predsjednice Gradskoga vijeća T. +385 51 209 541 Korzo 16, Rijeka Ines Pece
ines.pece@rijeka.hr
Administrativna tajnica Upravnog odjela T. +385 51 209 524 Korzo 16, Rijeka Iva Smokvina Vranić
iva.smokvina-vranic@rijeka.hr
Viša referentica administratorica online komunikacije i online usluga T. + 385 51 209 647 Korzo 16, Rijeka Šaša Jadranka
jadranka.sasa@rijeka.hr
Savjetnica za poslove protokola T. +385 51 209 544 Korzo 16, Rijeka Jelušić Dijana
dijana.jelusic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Škurinje T. +385 51 268 100 F. +385 51 209 480 Save Jugo Bujkove 44, Rijeka Jurčić Dragana
mo.skurinje@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za pravne poslove T. +385 51 209 526 Korzo 16, 51000 Rijeka Jurković Vesna
vesna.jurkovic@rijeka.hr
Referent - tajnik mjesnog odbora Zamet T. +385 51 209 270 F. +385 51 209 480 Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka Kalanj Dražen
mo.zamet@rijeka.hr
Savjetnica za odnose s javnošću T. +385 51 209 972 F. +385 51 209 972 Korzo 16, Rijeka Kamber Ljiljana
ljiljana@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Drenova T. +385 51 255 275 F. +385 51 209 480 Cvetkov trg 1, Rijeka Košpo Keškić Senija
mo.drenova@rijeka.hr
Zamjenica Gradonačelnika Korzo 16, Rijeka Krpan Sandra
sandra.krpan@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća T. +385 51 209 539 Korzo 16, Rijeka Kuhar Dunja
dunja.kuhar@rijeka.hr
Viša savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 532 Korzo 16, Rijeka Ujedno Koordinatorica za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Labudović-Maržić Vesna
vesna.labudovic-marzic@rijeka.hr
Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu T. +385 51 209 524 Korzo 16, Rijeka Lelas Turak Verena
verena.lelas-turak@rijeka.hr Tajnica
Iva Smokvina Vranić
Voditeljica Odsjeka za poslove protokola, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju T. +385 51 209 512 Korzo 16, Rijeka Maja Bošković
maja.boskovic@rijeka.hr
Savjetnik za tehničku podršku T. +385 51 209 504 Korzo 16, Rijeka Merle Aleksandar
aleksandar.merle@rijeka.hr
Savjetnica za projekte urbane aglomeracije T. +385 51 209 616
T. +385 91 2122 616
Korzo 16, Rijeka Miletić Lončar Anita
anita.miletic-loncar@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Brajda-Dolac T. +385 51 209 939 F. +385 51 209 480 Pomerio 26, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.brajda-dolac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Luka T. +385 51 209 915 F. +385 51 209 480 Verdieva 11, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.luka@rijeka.hr
Referentica za pripremu sjednica Gradskog vijeća T. +385 51 209 439 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Mulac Jelena
jelena.mulac@rijeka.hr
Referentica za pripremu kolegija gradonačelnika T. +385 51 209 534 F. +385 51 209 548 Korzo 16, Rijeka Muzica Ksenija
ksenija.muzica@rijeka.hr
Glavni urednik gradskog portala www.rijeka.hr T. +385 51 209 551
T. +385 98 328 463
Korzo 16, Rijeka Nikolac Ivica
ivica.nikolac@rijeka.hr
Stručna suradnica za koordinaciju poslova gradonačelnika T. +385 51 209 527 F. +385 51 334 008 Korzo 16, Rijeka Novak Zeoli Iva
iva@rijeka.hr
Zamjenik gradonačelnika T. +385 51 209 541 Korzo 16, Rijeka Palčevski Goran
palcevski.goran@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Grad Trsat T. +385 51 209 937 F. +385 51 209 480 Trg Viktora Bubnja 2/A, Rijeka Pavlinić Nika
mo.grad-trsat@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Vojak T. +385 51 209 271 F. +385 51 209 480 Mihanovićeva 1b, Rijeka Pavlinić Nika
mo.vojak@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove T. +385 51 209 694 Korzo 16, Rijeka Pešov Daniela
daniela.pesov@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Podvežica T. +385 51 209 917 F. +385 51 209 480 Kvaternikova 58A, Rijeka Pilaš Giudita
mo.podvezica@rijeka.hr
Referent administrator projekta online usluga T. +385 51 209 505 Korzo 16, Rijeka Podobnik Dejan
dejan.podobnik@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pehlin T. +385 51 269 617 F. +385 51 209 480 Pehlin 58, Rijeka Pribanić Lorena
mo.pehlin@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Belveder T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.belveder@rijeka.hr
Referentica - tajnica mjesnog odbora Brašćine - Pulac T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.brascine-pulac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za odnose s javnošću T. 385 51 209 536 Korzo 16 Radić Sara
sara.radic@rijeka.hr
Savjetnica - novinarka gradskih portala i administrator projekata transparentnosti T. +385 51 209 563 Korzo 16, Rijeka Smiljana Radović Lagator
smiljana.radovic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za protokol i međunarodnu suradnju T. +385 51 209 648 Korzo 16, Rijeka Rajačić Lukić Aleksandra
aleksandra.rajacic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Draga T. +385 51 458 270 F. +385 51 209 480 Brig 24, Rijeka Rendulić Jasna
mo.draga@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Sveti Kuzam T. +385 51 251 498 F. +385 51 209 480 Sveti Kuzam 19, Rijeka Rendulić Jasna
mo.sveti-kuzam@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Srdoči T. +385 51 624 358 F. +385 51 209 480 Miroslava Krleže 4, Rijeka Rogić-Mandić Alenka
mo.srdoci@rijeka.hr
Pomoćnica pročelnice za komunikaciju i organizaciju poslova gradonačelnika T. +385 51 209 521 Korzo 16, Rijeka Ujedno i Službenica za informiranje, Službenica za zaštitu osobnih podataka
Šajn Doris
doris.sajn@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Mlaka T. +385 51 209 371 F. +385 51 209 480 Giuseppe Duelle 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.mlaka@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Potok T. +385 51 211 168 F. +385 51 209 480 Milana Butkovića 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.potok@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Škurinjska draga T. +385 51 514 968 F. +385 51 209 480 Porečka 94, Rijeka Šibenik Dragica
mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 297 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Širola Vesna
vesna.sirola@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Orehovica T. +385 51 459 068 F. +385 51 209 480 Kalina 2, Rijeka Marina Stamenković/Sonja Ban Oklobdžija (na zamjeni)
mo.orehovica@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave T. +385 51 209 229
T. +385 98 459 284
Korzo 16, Rijeka Stoiljković Medved Lea
lea@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Kozala T. +385 51 209 934 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Valić Erika
mo.kozala@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Turnić T. +385 51 209 919 F. +385 51 209 480 Franje Čandeka 36B, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.turnic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Sveti Nikola T. +385 51 209 918 F. +385 51 209 480 Zametska 6, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.sveti-nikola@rijeka.hr
Glavna urednica gradskog portala www.mojarijeka.hr T. +385 51 209 970
T. +385 91 2981 335
Korzo 16, Rijeka Vukelić Andrea
andrea.vukelic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pašac T. +385 51 252 530 F. +385 51 209 480 Balda Fućka 39, Rijeka Vukotić Mersija
mo.pasac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Svilno T. +385 51 252 298 F. +385 51 209 480 Svilno 82, Rijeka Vukotić Mersija
mo.svilno@rijeka.hr
Referent za organizaciju i protokol T. +385 51 209 523 Korzo 16, Rijeka Walter Volk
walter.volk@rijeka.hr
Savjetnica za organizaciju i ekonomske poslove T. +385 51 209 206 Korzo 16, Rijeka Zgodić Sonja
sonja.zgodic@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pećine T. +385 51 436 233 F. +385 51 209 480 Janka Polić Kamova 73A, Rijeka Bistričić Anita
mo.pecine@rijeka.hr
Viša savjetnica koordinatorica za suradnju s medijima i komunikaciju na društvenim mrežama T. +385 51 209 378
T. +385 99 312 54 89
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Balen Iva
iva.balen@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Gornja Vežica T. +385 51 209 938 F. +385 51 209 480 Dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka Ban Oklobdžija Sonja
mo.gornja-vezica@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Centar - Sušak T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.centar-susak@rijeka.hr
Referent - tajnik mjesnog odbora Školjić - Stari grad T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.skoljic-starigrad@rijeka.hr
Viša savjetnica - specijalistica za europske projekte T. +385 51 209 687 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Belošević Romac Suzana
suzana.belosevic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica - novinar i fotograf za gradske portale T. +385 51 209 973 Bembić Majda
majda.bembic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove protokola i organizaciju manifestacija T. +385 51 209 309 Korzo 16, Rijeka Bilić Lucija
lucija.bilic@rijeka.hr
Viša referentica administratorica projekata transparentnosti i online usluga T. +385 51 209 598 Korzo 16, Rijeka Kučić Bojana
bojana.kucic@rijeka.hr
Referentica za odnose s medijima T. +385 51 209 971
T. +385 99 2442 263
Korzo 16, Rijeka Brkić Žagar Gordana
gordana.brkic-zagar@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica poslova Urbane aglomeracije Rijeka T. +385 51 209 614
T. +385 99 2391 409
F. +385 51 209 537 Korzo 16, Rijeka Depikolzuane Maja
maja.depikolzuane@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Banderovo T. +385 51 209 916 F. +385 51 209 480 Rudolfa Tomšića 15, Rijeka Desanti Đulijana
mo.banderovo@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Podmurvice T. +385 51 672 365 F. +385 51 209 480 Dubrovačka 2, Rijeka Desanti Đulijana
mo.podmurvice@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Kantrida T. +385 51 262 854 F. +385 51 209 480 Lovranska 10, Rijeka Dragica Šibenik
mo.kantrida@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Krimeja T. +385 51 216 597 F. +385 51 209 480 Kumičićeva 50, Rijeka Dumić Červar Kristina
mo.krimeja@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 296 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Fadljević Dragica
dragica.fadljevic@rijeka.hr
mjesna-samouprava@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za ekonomske poslove T. +385 51 209 340 Korzo 16, Rijeka Gaćina Barbara
barbara.gacina@rijeka.hr
Tehnički urednik gradskih portala T. +385 51 209 599
T. +385 99 2197 973
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Grudić Goran
goran.grudic@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Gornji Zamet T. +385 51 401 871 F. +385 51 209 480 Milice Jadranić 2a, Rijeka Miličić Goran
mo.gornji-zamet@rijeka.hr
Referentica zamjenika Gradonačelnika T. +385 51 209 525 Korzo 16, Rijeka Irena Gulić Vrtodušić
irena.gulic-vrtodusic@rijeka.hr
Referentica predsjednice Gradskoga vijeća T. +385 51 209 541 Korzo 16, Rijeka Ines Pece
ines.pece@rijeka.hr
Administrativna tajnica Upravnog odjela T. +385 51 209 524 Korzo 16, Rijeka Iva Smokvina Vranić
iva.smokvina-vranic@rijeka.hr
Viša referentica administratorica online komunikacije i online usluga T. + 385 51 209 647 Korzo 16, Rijeka Šaša Jadranka
jadranka.sasa@rijeka.hr
Savjetnica za poslove protokola T. +385 51 209 544 Korzo 16, Rijeka Jelušić Dijana
dijana.jelusic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Škurinje T. +385 51 268 100 F. +385 51 209 480 Save Jugo Bujkove 44, Rijeka Jurčić Dragana
mo.skurinje@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za pravne poslove T. +385 51 209 526 Korzo 16, 51000 Rijeka Jurković Vesna
vesna.jurkovic@rijeka.hr
Referent - tajnik mjesnog odbora Zamet T. +385 51 209 270 F. +385 51 209 480 Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka Kalanj Dražen
mo.zamet@rijeka.hr
Savjetnica za odnose s javnošću T. +385 51 209 972 F. +385 51 209 972 Korzo 16, Rijeka Kamber Ljiljana
ljiljana@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Drenova T. +385 51 255 275 F. +385 51 209 480 Cvetkov trg 1, Rijeka Košpo Keškić Senija
mo.drenova@rijeka.hr
Zamjenica Gradonačelnika Korzo 16, Rijeka Krpan Sandra
sandra.krpan@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća T. +385 51 209 539 Korzo 16, Rijeka Kuhar Dunja
dunja.kuhar@rijeka.hr
Viša savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 532 Korzo 16, Rijeka Ujedno Koordinatorica za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Labudović-Maržić Vesna
vesna.labudovic-marzic@rijeka.hr
Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu T. +385 51 209 524 Korzo 16, Rijeka Lelas Turak Verena
verena.lelas-turak@rijeka.hr Tajnica
Iva Smokvina Vranić
Voditeljica Odsjeka za poslove protokola, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju T. +385 51 209 512 Korzo 16, Rijeka Maja Bošković
maja.boskovic@rijeka.hr
Savjetnik za tehničku podršku T. +385 51 209 504 Korzo 16, Rijeka Merle Aleksandar
aleksandar.merle@rijeka.hr
Savjetnica za projekte urbane aglomeracije T. +385 51 209 616
T. +385 91 2122 616
Korzo 16, Rijeka Miletić Lončar Anita
anita.miletic-loncar@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Brajda-Dolac T. +385 51 209 939 F. +385 51 209 480 Pomerio 26, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.brajda-dolac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Luka T. +385 51 209 915 F. +385 51 209 480 Verdieva 11, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.luka@rijeka.hr
Referentica za pripremu sjednica Gradskog vijeća T. +385 51 209 439 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Mulac Jelena
jelena.mulac@rijeka.hr
Referentica za pripremu kolegija gradonačelnika T. +385 51 209 534 F. +385 51 209 548 Korzo 16, Rijeka Muzica Ksenija
ksenija.muzica@rijeka.hr
Glavni urednik gradskog portala www.rijeka.hr T. +385 51 209 551
T. +385 98 328 463
Korzo 16, Rijeka Nikolac Ivica
ivica.nikolac@rijeka.hr
Stručna suradnica za koordinaciju poslova gradonačelnika T. +385 51 209 527 F. +385 51 334 008 Korzo 16, Rijeka Novak Zeoli Iva
iva@rijeka.hr
Zamjenik gradonačelnika T. +385 51 209 541 Korzo 16, Rijeka Palčevski Goran
palcevski.goran@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Grad Trsat T. +385 51 209 937 F. +385 51 209 480 Trg Viktora Bubnja 2/A, Rijeka Pavlinić Nika
mo.grad-trsat@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Vojak T. +385 51 209 271 F. +385 51 209 480 Mihanovićeva 1b, Rijeka Pavlinić Nika
mo.vojak@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove T. +385 51 209 694 Korzo 16, Rijeka Pešov Daniela
daniela.pesov@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Podvežica T. +385 51 209 917 F. +385 51 209 480 Kvaternikova 58A, Rijeka Pilaš Giudita
mo.podvezica@rijeka.hr
Referent administrator projekta online usluga T. +385 51 209 505 Korzo 16, Rijeka Podobnik Dejan
dejan.podobnik@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pehlin T. +385 51 269 617 F. +385 51 209 480 Pehlin 58, Rijeka Pribanić Lorena
mo.pehlin@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Belveder T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.belveder@rijeka.hr
Referentica - tajnica mjesnog odbora Brašćine - Pulac T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.brascine-pulac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za odnose s javnošću T. 385 51 209 536 Korzo 16 Radić Sara
sara.radic@rijeka.hr
Savjetnica - novinarka gradskih portala i administrator projekata transparentnosti T. +385 51 209 563 Korzo 16, Rijeka Smiljana Radović Lagator
smiljana.radovic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za protokol i međunarodnu suradnju T. +385 51 209 648 Korzo 16, Rijeka Rajačić Lukić Aleksandra
aleksandra.rajacic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Draga T. +385 51 458 270 F. +385 51 209 480 Brig 24, Rijeka Rendulić Jasna
mo.draga@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Sveti Kuzam T. +385 51 251 498 F. +385 51 209 480 Sveti Kuzam 19, Rijeka Rendulić Jasna
mo.sveti-kuzam@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Srdoči T. +385 51 624 358 F. +385 51 209 480 Miroslava Krleže 4, Rijeka Rogić-Mandić Alenka
mo.srdoci@rijeka.hr
Pomoćnica pročelnice za komunikaciju i organizaciju poslova gradonačelnika T. +385 51 209 521 Korzo 16, Rijeka Ujedno i Službenica za informiranje, Službenica za zaštitu osobnih podataka
Šajn Doris
doris.sajn@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Mlaka T. +385 51 209 371 F. +385 51 209 480 Giuseppe Duelle 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.mlaka@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Potok T. +385 51 211 168 F. +385 51 209 480 Milana Butkovića 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.potok@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Škurinjska draga T. +385 51 514 968 F. +385 51 209 480 Porečka 94, Rijeka Šibenik Dragica
mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 297 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Širola Vesna
vesna.sirola@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Orehovica T. +385 51 459 068 F. +385 51 209 480 Kalina 2, Rijeka Marina Stamenković/Sonja Ban Oklobdžija (na zamjeni)
mo.orehovica@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave T. +385 51 209 229
T. +385 98 459 284
Korzo 16, Rijeka Stoiljković Medved Lea
lea@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Kozala T. +385 51 209 934 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Valić Erika
mo.kozala@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Turnić T. +385 51 209 919 F. +385 51 209 480 Franje Čandeka 36B, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.turnic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Sveti Nikola T. +385 51 209 918 F. +385 51 209 480 Zametska 6, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.sveti-nikola@rijeka.hr
Glavna urednica gradskog portala www.mojarijeka.hr T. +385 51 209 970
T. +385 91 2981 335
Korzo 16, Rijeka Vukelić Andrea
andrea.vukelic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pašac T. +385 51 252 530 F. +385 51 209 480 Balda Fućka 39, Rijeka Vukotić Mersija
mo.pasac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Svilno T. +385 51 252 298 F. +385 51 209 480 Svilno 82, Rijeka Vukotić Mersija
mo.svilno@rijeka.hr
Referent za organizaciju i protokol T. +385 51 209 523 Korzo 16, Rijeka Walter Volk
walter.volk@rijeka.hr
Savjetnica za organizaciju i ekonomske poslove T. +385 51 209 206 Korzo 16, Rijeka Zgodić Sonja
sonja.zgodic@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za mjesnu samoupravu

Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pećine T. +385 51 436 233 F. +385 51 209 480 Janka Polić Kamova 73A, Rijeka Bistričić Anita
mo.pecine@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Gornja Vežica T. +385 51 209 938 F. +385 51 209 480 Dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka Ban Oklobdžija Sonja
mo.gornja-vezica@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Centar - Sušak T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.centar-susak@rijeka.hr
Referent - tajnik mjesnog odbora Školjić - Stari grad T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.skoljic-starigrad@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog obora Bulevard T. +385 51 423 602 F. +385 51 209 480 Šetalište Ivana Gorana Kovačića 12, Rijeka Kristina Dumić Červar
mo.bulevard@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Banderovo T. +385 51 209 916 F. +385 51 209 480 Rudolfa Tomšića 15, Rijeka Desanti Đulijana
mo.banderovo@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Podmurvice T. +385 51 672 365 F. +385 51 209 480 Dubrovačka 2, Rijeka Desanti Đulijana
mo.podmurvice@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Kantrida T. +385 51 262 854 F. +385 51 209 480 Lovranska 10, Rijeka Dragica Šibenik
mo.kantrida@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Krimeja T. +385 51 216 597 F. +385 51 209 480 Kumičićeva 50, Rijeka Dumić Červar Kristina
mo.krimeja@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 296 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Fadljević Dragica
dragica.fadljevic@rijeka.hr
mjesna-samouprava@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Gornji Zamet T. +385 51 401 871 F. +385 51 209 480 Milice Jadranić 2a, Rijeka Miličić Goran
mo.gornji-zamet@rijeka.hr
Referent - tajnik Mjesnog odbora Grbci T. +385 51 637 741 F. +385 51 209 480 Dražička 4, Rijeka Miličić Goran
mo.grbci@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Škurinje T. +385 51 268 100 F. +385 51 209 480 Save Jugo Bujkove 44, Rijeka Jurčić Dragana
mo.skurinje@rijeka.hr
Referent - tajnik mjesnog odbora Zamet T. +385 51 209 270 F. +385 51 209 480 Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka Kalanj Dražen
mo.zamet@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Drenova T. +385 51 255 275 F. +385 51 209 480 Cvetkov trg 1, Rijeka Košpo Keškić Senija
mo.drenova@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Brajda-Dolac T. +385 51 209 939 F. +385 51 209 480 Pomerio 26, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.brajda-dolac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Luka T. +385 51 209 915 F. +385 51 209 480 Verdieva 11, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.luka@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Grad Trsat T. +385 51 209 937 F. +385 51 209 480 Trg Viktora Bubnja 2/A, Rijeka Pavlinić Nika
mo.grad-trsat@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Vojak T. +385 51 209 271 F. +385 51 209 480 Mihanovićeva 1b, Rijeka Pavlinić Nika
mo.vojak@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Podvežica T. +385 51 209 917 F. +385 51 209 480 Kvaternikova 58A, Rijeka Pilaš Giudita
mo.podvezica@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pehlin T. +385 51 269 617 F. +385 51 209 480 Pehlin 58, Rijeka Pribanić Lorena
mo.pehlin@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Belveder T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.belveder@rijeka.hr
Referentica - tajnica mjesnog odbora Brašćine - Pulac T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.brascine-pulac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Draga T. +385 51 458 270 F. +385 51 209 480 Brig 24, Rijeka Rendulić Jasna
mo.draga@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Sveti Kuzam T. +385 51 251 498 F. +385 51 209 480 Sveti Kuzam 19, Rijeka Rendulić Jasna
mo.sveti-kuzam@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Srdoči T. +385 51 624 358 F. +385 51 209 480 Miroslava Krleže 4, Rijeka Rogić-Mandić Alenka
mo.srdoci@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Mlaka T. +385 51 209 371 F. +385 51 209 480 Giuseppe Duelle 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.mlaka@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Potok T. +385 51 211 168 F. +385 51 209 480 Milana Butkovića 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.potok@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Škurinjska draga T. +385 51 514 968 F. +385 51 209 480 Porečka 94, Rijeka Šibenik Dragica
mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 297 F. +385 51 209 480 Korzo 16, Rijeka Širola Vesna
vesna.sirola@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Orehovica T. +385 51 459 068 F. +385 51 209 480 Kalina 2, Rijeka Marina Stamenković/Sonja Ban Oklobdžija (na zamjeni)
mo.orehovica@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Kozala T. +385 51 209 934 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Valić Erika
mo.kozala@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Turnić T. +385 51 209 919 F. +385 51 209 480 Franje Čandeka 36B, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.turnic@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Sveti Nikola T. +385 51 209 918 F. +385 51 209 480 Zametska 6, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.sveti-nikola@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Pašac T. +385 51 252 530 F. +385 51 209 480 Balda Fućka 39, Rijeka Vukotić Mersija
mo.pasac@rijeka.hr
Referentica - tajnica Mjesnog odbora Svilno T. +385 51 252 298 F. +385 51 209 480 Svilno 82, Rijeka Vukotić Mersija
mo.svilno@rijeka.hr