U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi informiranja građana putem medija i gradskih web portala te poslovi uključivanja zainteresirane javnosti u rad gradske uprave putem online komunikacijskih kanala.

Odnosi s medijima

U okviru Odnosa s medijima, odnosno informiranja građana putem medija, Grad Rijeka s predstavnicima medija u neposrednoj komunikaciji. Informiranje putem medija propisano je Zakonom o medijima (Narodne novine br. 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22) i Zakonom o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22).

Vođenje gradskih web portala i proaktivna objava informacija

Odsjek za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave vodi osnovne gradske portale:

Odsjek upravlja sadržajem, navigacijom i dizajnom gradskih portala, te pruža pomoć i podršku odjelima gradske uprave i mjesnim odborima u objavi informacija na portalima. Uredništva portala vode brigu o sadržaju te koordiniraju i kontroliraju unos sadržaja. Sadržaj stranica na gradskim portalima se svakodnevno osvježuje novostima iz djelatnosti gradske uprave, ustanova i komunalnih društava u vlasništvu Grada te informacijama o širem spektru događanja u gradu.

Proaktivna objava podataka na web stranicama Grada Rijeke te komunikacija s javnošću propisani su Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/1385/15 i 69/22).

Poslovi uključivanja zainteresirane javnosti u rad uprave

Odsjek razvija i vodi mehanizme dvosmjerne online komunikacije između građana i uprave s ciljem informiranja građana, suradnje s njima i uključivanja građana u donošenje odluka i planiranje proračuna:

Vođenje društvenih mreža Grada Rijeke

Komunikacija i uključivanje građana događa se i na društvenim mrežama Grada Rijeke i Gradonačelnika za čije je moderiranje i ažuriranje zadužen ovaj Odsjek

Razvoj projekata transparentnosti uprave

Transparentnost je pojam koji u radu javne uprave označava maksimalnu moguću dostupnost informacija javnosti i otvorenost uprave u komunikaciji s javnošću. Ovaj Odsjek savjetuje o pokretanju, planira pokretanje i pregledava pokrenuta online mjesta na kojima se ostvaruje transparentnost rada uprave.

Online usluge

Odsjek administrira portal E-usluga na kojem se nalazi popis svih usluga koje Grad nudi s posebno istaknutim uslugama koje se ostvaruju online putem. Također,Odsjek administrira korisničke prijave odnosno ostvarivanje online usluga putem tzv. Informacijskih servisa Grada Rijeke

Izrada online mjesta za potrebe pojedinih projekata

Po potrebi Odsjek izrađuje web stranice za potrebe pojedinih gradskih projekata, trajnih ili jednokratnih, ovisno o potrebama i zahtjevima gradskih odjela i/ili voditelja pojedinih projekata. Primjerice takvi su portal Građanskog odgoja i obrazovanja, portal Održivog gospodarenja otpadom i sl.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odnosi s medijima, on line komuniciranje i projekte transparentnosti uprave

Viša savjetnica koordinatorica za suradnju s medijima i komunikaciju na društvenim mrežama T. +385 51 209 378
T. +385 99 312 54 89
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Balen Iva
iva.balen@rijeka.hr
Viša stručna suradnica - novinar i fotograf za gradske portale T. +385 51 209 973 Bembić Majda
majda.bembic@rijeka.hr
Stručna suradnica – administratorica projekata transparentnosti i online usluga   T. +385 51 209 598 Korzo 16, Rijeka Kučić Bojana
bojana.kucic@rijeka.hr
Referentica za odnose s medijima T. +385 51 209 971
T. +385 99 2442 263
Korzo 16, Rijeka Brkić Žagar Gordana
gordana.brkic-zagar@rijeka.hr
Tehnički urednik gradskih portala T. +385 51 209 599
T. +385 99 2197 973
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Grudić Goran
goran.grudic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica – administratorica online komunikacije i online usluga T. + 385 51 209 647 Korzo 16, Rijeka Šaša Jadranka
jadranka.sasa@rijeka.hr
Glavni urednik gradskog portala www.rijeka.hr T. +385 51 209 551
T. +385 98 328 463
Korzo 16, Rijeka Nikolac Ivica
ivica.nikolac@rijeka.hr
Referent administrator projekta online usluga T. +385 51 209 505 Korzo 16, Rijeka Podobnik Dejan
dejan.podobnik@rijeka.hr
Savjetnica - novinarka gradskih portala i administrator projekata transparentnosti T. +385 51 209 563 Korzo 16, Rijeka Smiljana Radović Lagator
smiljana.radovic@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave T. +385 51 209 229
T. +385 98 459 284
Korzo 16, Rijeka Stoiljković Medved Lea
lea@rijeka.hr
Glavna urednica gradskog portala www.mojarijeka.hr T. +385 51 209 970
T. +385 91 2981 335
Korzo 16, Rijeka Vukelić Andrea
andrea.vukelic@rijeka.hr