U Pododsjeku za plan, razvoj i gradnju infrastrukture, obavljaju se poslovi planiranja, gradnje i upravljanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi utvrđivanja i (prisilne) naplate komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, poslovi dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, poslovi praćenja rada i poslovanja Agencije za društveno poticanju stanogradnju, poslovi koji se odnose na postupak naplate, analizu i ovjeravanje računa i druge financijske dokumentacije pravnih i fizičkih osoba kojima je dodijeljena koncesija iz nadležnosti Upravnog tijela te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za plan, razvoj i gradnju infrastrukture

Voditeljica Pododsjeka za plan, razvoj i gradnju infrastrukture T. +385 51 209 376 Titov trg 3a, Rijeka Baković Dunja
dunja.bakovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru T. +385 51 209 926 Titov trg 3, Rijeka Jadranka Čeperić
jadranka.ceperic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun komunalnog doprinosa T. +385 51 209 382 Titov trg 3a, Rijeka Čunko Sandra
sandra.cunko@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun komunalnog doprinosa T. +385 51 209 372 Titov trg 3, Rijeka Daycer Iva
iva.daycer@rijeka.hr
Savjetnica za kapitalne razvojne investicije T. 051 209 377 Titov trg 3, Rijeka Krajina Renata
renata.krajina@rijeka.hr