U Pododsjeku za promet se obavljaju poslovi u svezi analize, kontrole i uređenja prometa, u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za promet

Voditelj Pododsjeka za promet T. +385 51 209 379 Titov Trg 3 Fićor Sanjin
sanjin.ficor@rijeka.hr