Analitička podloga Plana razvoja obuhvaća analize postojećeg stanja i podatke iz sljedećih područja: Društvo (demografija, društvena infrastruktura i obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i socijalno uključivanje), Gospodarstvo (opća gospodarska kretanja, tržište rada, poslovno okruženje, turizam i kulturu), Urbano okruženje (kvaliteta urbanog okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima, primarnu infrastrukturu, infrastrukturu za mobilnost i internetsku povezanost, okvir upravljanja razvojem) te SWOT analizu.

Osnovni podaci o Rijeci

Osnovni podaci o Rijeci također su sastavni dio Analitičke podloge.

GRAD RIJEKA – OSNOVNI PODACI:

 • Županija: Primorsko – goranska
 • Geografski položaj: 45.3271° N, 14.4422° E
 • Površina kopnenog dijela: 43,6 km2
 • Ukupna površina (s morskim dijelom): 136 km2
 • Poštanski broj: 51.000
 • Registarska oznaka: RI
 • Broj mjesnih odbora: 34
 • Broj stanovnika: 2011. = 128.624; 2018. = 117.415
 • Gustoća naseljenosti: 2.923 s/km2
 • Narječje: Kvarnersko čakavsko
 • Klima: Umjereno topla kišna klima
 • Zaštitnik grada: Sveti Vid
 • Dan grada: 15. lipnja
 • NUTS2 regija: Jadranska Hrvatska
 • Indeks razvijenosti: 108.308
 • Razvojna skupina JLS: VII
 • Pretežite, najznačajnije djelatnosti: Prerađivačka industrija; Građevinarstvo; Trgovine na veliko i malo, te popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Ostale posebnosti: Europska prijestolnica kulture

Grad Rijeka smješten je u Primorsko-goranskoj županiji (NUTS II regija – Jadranska Hrvatska) i, kao glavni grad županije, predstavlja njezino središte. Jedno je od četiri temeljna razvojna središta pojedinih prostornih cjelina Republike Hrvatske zajedno sa Zagrebom, Splitom i Osijekom. Kroz povijest Rijeka je, s brojnim tvornicama u različitim gospodarskim granama i razvijenom lukom, bila poznata kao industrijsko te kao lučko središte, a danas, iako je navedeno i dalje faktor prepoznatljivosti, Rijeku se sve više prepoznaje po novim industrijama, obrazovanju, kulturi i turizmu. Administrativno, Grad je podijeljen na 34 mjesna odbora: Banderovo, Belveder, Brajda-Dolac, Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Draga, Drenova, Gornja Vežica, Gornji Zamet, Grad Trsat, Grbci, Kantrida, Kozala, Krimeja, Luka, Mlaka, Orehovica, Pašac, Pećine, Pehlin, Podmurvice, Podvežica, Potok, Srdoči, Sveti Kuzam, Sveti Nikola, Svilno, Školjić – Stari grad, Škurinje, Škurinjska Draga,Turnić, Vojak i Zamet

Prostorno, nalazi se na sjevernom rubu dobro zaštićenog Riječkog zaljeva, a obalna linija, koja se pruža od uvale Preluk na zapadu do zaljeva Martinšćica na istočnom rubu Grada, u odnosu na trokutasti oblik Grada predstavlja njegovu hipotenuzu u dužini od 19 km. S kopnene strane Rijeka graniči s gradovima Bakrom, Kastvom i Opatijom te općinama Čavle, Jelenje, Kostrena, Matulji i Viškovo, a s morske strane s gradovima Kraljevicom i Cresom te općinom Omišalj. Riječko more pripada Riječkom zaljevu, najsjevernijem dijelu Kvarnera smještenom između zapadne obale Krka, Istarskog poluotoka i sjevernog dijela Hrvatskog primorja na kojem se razvila najveća hrvatska luka i brojna turistička središta. Riječki zaljev zatvoreni je sustav koji je s Kvarnerskim zaljevom povezan Tihim kanalom na istoku, Srednjim vratima na jugu i Velim vratima na jugozapadu.

Položaj Grada Rijeke u Primorsko-goranskoj županiji

Položaj Grada Rijeke u Primorsko-goranskoj županiji Izvor: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Geološki smještaj Rijeku čini izrazito podložnom padalinama te su na području Grada prosječno trećina svih dana oborinski dani. Klima koja prevladava je umjereno topla kišna klima, bez suhog razdoblja, s minimumom oborina u toplom dijelu godine i s vrućim ljetima. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 13.8 ºC, a apsolutni temperaturni maksimum i minimum iznosili su 38.1 ºC odnosno –11.4 ºC. Ovakav odnos temperature kroz godinu na riječkom području otvara brojne mogućnosti. Površinska temperatura mora u Riječkom zaljevu najviša je u kolovozu (22,4 ºC) što je (u ljetnim mjesecima) izrazito pogodno za kupališni turizam. Suprotno od kupališnog turizma, a vezano za niže temperature u određenom dijeu godine, na području Grada Rijeke, točnije na skijalištu Platak, odvija se i zimski turizam. Navedeno je raritet u svijetu, ljeti kupanje, a zimi skijanje s pogledom na more.

Grad se nalazi se u blizini većine sjedišta susjednih Županija. Udaljenost do Pazina (Istarska županija) iznosi 60 km, Karlovca (Karlovačka županija) 140 km, Gospića (Ličko-senjska žpanija) 155 km te Zadra (Zadarska županija) 225 km. Udaljenost do glavnog grada RH, Zagreba, iznosi 175 km. Osim navedenih gradova, u krugu od oko 100 km nalaze se veći gradovi regije, Pula, Trst i Ljubljana, a na udaljenosti od oko 500 km nalazi se većina glavnih gradova i središta Srednje Europe, Budimpešta, Bratislava, Beč, Milano, München, Salzburg  i drugi.

Udaljenost Grada Rijeke od tuzemnih i inozemnih središta

Udaljenost Grada Rijeke od tuzemnih i inozemnih središta; Izrada: autori Plana prema Google kartama

Analitičke podloge