Proces izrade Plana razvoja grada Rijeke 2021.-2027. započeo je već  2019. godine, tijekom koje su održane interne radionice i sastanci vezani uz prikupljanje podataka za izradu Plana.

Naime, 2020. godine isteklo je važenje aktualnog strateškog dokumenta grada Rijeke – Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, a u međuvremenu je usvojen i Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), kojim je po prvi put uređen sustav strateškog planiranja.

Usvojeni dokumenti

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2021.-2027. godine.

6. listopada 2020. donesen je Zaključak o imenovanju Radne skupine za potrebe izrade Plana razvoja. Radnu skupinu čine: gradonačelnik Rijeke, savjetnica gradonačelnika za razvoj i gospodarstvo, pročelnici gradskih odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za poduzetništvo i Zavoda za informatičku djelatnost.

9. studenog 2020. usvojena je Komunikacijska strategija za izradu i provedbu Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine, kojom su definirani ciljevi i načela, ciljne skupine, komunikacijske mjere, aktivnosti i alati te praćenje i vrednovanje učinaka komuniciranja, a sve kako bi postupak izrade i donošenja Plana razvoja bio transparentan i učinkovit.

14. prosinca 2020. gradonačelnik grada Rijeke donio je Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Grada Rijeka za razdoblje od 2021.-2027. godine

10. veljače 2021. g. Prijedlog Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.- 2027. godine utvrđen je na 74. gradonačelnikovom kolegiju  i upućen na na Savjetovanje s javnošću koje provedeno od 19. siječnja do 18. veljače 2021. na web stranici ekonzultacije.rijeka.hr.

26. veljače 2021. gradonačelnik grada Rijeke donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine.

11. ožujka 2021. Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 33. sjednici usvojilo Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.- 2027. godine

2. studenog 2021. gradonačelnik Grada Rijeke donio je Odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine te Odluku o imenovanju  Radnog time za izradu Provedbenog programa Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine.

27. travnja 2022. gradonačelnik Grada Rijeke na 17. gradonačelnikovom kolegiju donio je Odluku o donošenju Provedbenog programa Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine.

Analitička podloga

Tijekom pripreme prijedloga Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine izrađena je analitička podloga, koja uključuje analizu postojećeg stanja, podatke iz područja društva, gospodarstva i urbanog okruženja te SWOT analizu.

Uključenost stručne javnosti

U procesu izrade Plana razvoja grada Rijeke održan je niz radionica sa stručnom javnošću okupljenom po temama:

Vijesti/informacije s radionica i panela u kojima je sudjelovala stručna javnost mogu se  pronaći na pojedinačnim tematskim podstranicama Plana razvoja.

Ovdje su dostupne izjave četiri moderatora navedenih tematskih radionica.

Također, održana je i panel rasprava o razvoju Rijeke do 2030. u kojoj su sudjelovali predstavnici stručne javnosti (ranije okupljene na održanim radionicama) i gradonačelnik Rijeke. Ključne teme panela bile su:

  • Kako vidimo Rijeku danas?
  • Kakvom je zamišljamo 2030?
  • Što je to što moramo poduzeti da bismo stigli do željene vizije grada u 2030?

O njima su razgovarali: Ivo Usmiani, direktor Jadran galenskog laboratorija, Dario Zorić, direktor Riječke razvojne agencije Porin, Tomislav Palalić, direktor Zračne luke Rijeka, Adam Butigan, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje PGŽ i Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke.

Snimku panela, razlomljenu u 4 dijela možete pogledati ovdje:

Uključenost građana

U sklopu izrade Plana razvoja održava se i Savjetovanje s  javnošću u koje su pozvani uključiti se svi građani Rijeke. Savjetovanje s građanima o budućem razvoju grada održano je od 19. siječnja do 18. veljače 2021. godine na stranicama E-konzultacija (Savjetovanja) Grada Rijeke.