Natječaji

12.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Izvođenje radova na sanaciji krova poslovnog prostora Ciottina 24A, zakupnik: Plesna grupa „Flame“ – ponovljeni postupak, Ev.br. 17-00-96/2018.

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Izvođenje radova na sanaciji krova poslovnog prostora Ciottina 24A, zakupnik: Plesna grupa „Flame“ – ponovljeni postupak, Ev.br. 17-00-96/2018.
Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda:  18.12. 2018.  godine do 14,00 sati. Ponude se dostavljaju u Pisarnicu Grada Rijeke na adresi Trpimirova 2, za Odjel gradske uprave za javnu nabavu.

Natječaj otvoren do 18.12.2018. u 14:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova zamjena drvene stolarije u učionicama br. 5 i 6. OŠ Centar