Natječaji

19.10.2021. u 00:00

Održavanje ploča s nazivom ulica i kućnih brojeva, spomenika i ostali kamenarski radovi na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine

Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u ponovljenom postupku jednostavne nabave: Održavanje ploča s nazivom ulica i kućnih brojeva, spomenika i ostali kamenarski radovi na području grada Rijeke za razdoblje od 4 godine, Evidencijski broj nabave: 02-04-37/2021, CRV oznaka:  45262511-6, Klesarski radovi. Rok za dostavu ponuda: 28.10.2021. u 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 28.10.2021. u 10:00

Mjere zaštite – ograđivanje građevine na plaži hotel Park u Rijeci