Natječaji

25.05.2017. u 00:00

Nabava i ugradnja klima uređaja za 2017. godinu

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje pisani poziv u postupku javnog prikupljanja ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući troškovnik nalazi se u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 1. lipnja 2017. godine u 11,00 sati.

23.03.2017. u 00:00

Nabava uredskog namještaja

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave uredskog namještaja, i to za GRUPU I. NABAVA UREDSKIH STOLICA i GRUPU II. NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA.

Cjeloviti tekst poziva i pripadajući Troškovnik nalaze se u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 31. ožujka 2017. godine u 11,00 sati.

22.07.2016. u 00:00

Zamjena postojeće trave novom na igralištu Osnovne škole “Fran Franković”, Ivana Žorža 17a, Rijeka

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje natječaj za zamjenu postojeće trave novom na igralištu Osnovne škole Fran Franković, Ivana Žorža 17A, Rijeka.

18.04.2016. u 00:00

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave: nabava novih klupa i dječjih sprava

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje poziv za dostavu ponudu u postupku nabave: Nabava novih klupa i dječjih sprava.
Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.