Natječaji

28.11.2017. u 00:00

Najam fotokopirnih aparata

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje pisani poziv u postupku javnog prikupljanja ponuda za nabavu najama fotokopirnih aparata za 2018. godinu.
Cjeloviti tekst poziva i pripadajući troškovnik nalaze se u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 7. prosinca 2017. do 11,00 sati.

24.11.2017. u 00:00

NABAVA HIGIJENSKOG MATERIJALA ZA 2018. GODINU

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje pisani poziv u postupku javnog prikupljanja ponuda za nabavu higijenskog materijala za 2018. godinu.
Cjeloviti tekst poziva i pripadajući troškovnik nalaze se u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2017. do 11,00 sati.

22.07.2016. u 00:00

Zamjena postojeće trave novom na igralištu Osnovne škole “Fran Franković”, Ivana Žorža 17a, Rijeka

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje natječaj za zamjenu postojeće trave novom na igralištu Osnovne škole Fran Franković, Ivana Žorža 17A, Rijeka.

18.04.2016. u 00:00

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave: nabava novih klupa i dječjih sprava

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje poziv za dostavu ponudu u postupku nabave: Nabava novih klupa i dječjih sprava.
Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.