Natječaji

16.11.2018. u 00:00

Obavijest o nadmetanju za Usluge upravljanja nekretninama (stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama) kojima gospodari Grad Rijeka na području grada Rijeke za razdoblje od 2 godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16.11.2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Usluge upravljanja nekretninama (stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama) kojima gospodari Grad Rijeka na području grada Rijeke za razdoblje od 2 godine.

Rok za dostavu ponude je 06. prosinca 2018. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 06.12.2018. u 10:00
08.11.2018. u 00:00

Obavijest o nadmetanju Izvođenje radova na uklanjanju opasnih dijelova građevine u Rijeci, Vodovodna 7 (ex Vodovodna 5 – Rade Končar) – ponovljeni postupak

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 08.11.2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Izvođenje radova na uklanjanju opasnih dijelova građevine u Rijeci, Vodovodna 7 (ex Vodovodna 5 – Rade Končar) – ponovljeni postupak.

Rok za dostavu ponude je 03. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Natječaj otvoren do 03.11.2018. u 12:00
23.08.2018. u 00:00

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

U elektroničkom oglasniku javne nabave Grad Rijeka, Odjel za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje, objavljuje obavijest o nadmetanju za uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić.

Rok za dostavu ponuda je 18. rujna 2018. godine.

Natječaj otvoren do 18.09.2018. u 12:00
18.06.2018. u 00:00

Usluga stručnog nadzora te usluge koordinatora II nad rekonstrukcijom i prenamjenom postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo – ponovljeni postupak

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18.06.2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Usluga stručnog nadzora te usluge koordinatora II nad rekonstrukcijom i prenamjenom postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo – ponovljeni postupak.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 6. srpnja 2018. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 06.07.2018. u 10:00