Natječaji

20.05.2024. u 00:00

Postavljanje senzora buke na postojeće stupove javne rasvjete uz obodno područje Terminala Brajdica

U novom Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti: Postavljanje senzora buke na postojeće stupove javne rasvjete uz obodno područje Terminala Brajdica, evidencijski broj nabave: 02-04-32/2024.
Rok za podnošenje ponuda je 11.06.2024. do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 11.06.2024. u 10:00