Natječaji

21.11.2022. u 00:00

“Izrada studije djelotvornosti socijalnog programa Grada Rijeke – evaluacije socijalnog programa” – Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 29. 11.2022. godine objavljen je Ispravak  – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama.

Novi krajnji rok za dostavu ponuda je do 12. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

Natječaj otvoren do 12.12.2022. u 12:00
21.11.2022. u 00:00

Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija u zgradama i prostorima u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke za razdoblje od 2 godine

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 21. 11. 2022. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak nabave: Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija u zgradama i prostorima u samovlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Rijeke za razdoblje od 2 godine, ev.br. 17-00-42/2022.

Natječaj otvoren do 12.12.2022. u 10:00