Natječaji

03.04.2019. u 00:00

Obavijest o nadmetanju za postupak Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – zakup medijskog prostora za oglase u tiskanim medijima

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 03.04 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Zakup medijskog prostora za oglase u tiskanim medijima.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 25.04.2019. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 25.04.2019. u 10:00