Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave -usluge stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova na energetskoj obnovi O.Š. Fran Franković, Ivana Žorža 17/a, Rijeka

Rijeka, 06. lipnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – usluge stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova na energetskoj obnovi O.Š. Fran Franković, Ivana Žorža 17/a, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i troškovnik dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Pehlin, Pehlin 34, Rijeka

Rijeka, 06. lipnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabaveizrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Pehlin, Pehlin 34, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 15. lipnja 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja licenci za AutoCAD

Rijeka, 3. lipnja 2016.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja licenci za AutoCAD). Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 10. 6. 2016. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave; Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet u Rijeci (obnova postojeće projektne dokumentacije)

Rijeka, 30. svibnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje, objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave; Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet u Rijeci (obnova postojeće projektne dokumentacije).
Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Nabava usluga – Geotehnički istražni radovi i izrada geotehničkog elaborata za GrađenjeTrga pul vele crikve

Rijeka, 10. svibnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku Nabave usluge – Geotehnički istražni radovi i izrada geotehničkog elaborata za građenjeTrga pul vele crikve. Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu. Rok za dostavu ponude: 20.05.2016. godine do 10,00 sati.

Nabava usluge izrade dokumenta – Analiza korisničkog potencijala i ciljevi razvoja Grada Rijeke u kontekstu izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Rijeka, 9. svibnja 2016.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku Nabave usluge izrade dokumenta – Analiza korisničkog potencijala i ciljevi razvoja Grada Rijeke u kontekstu izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu. Rok za dostavu ponude: 19.5. 2016. godine do 12,00 sati.

Izrada projektne dokumentacije – snimak postojećeg stanja zgrada i okoliša i energetsko certificiranje zgrada

Rijeka, 22. ožujka 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije – snimak postojećeg stanja zgrada i okoliša i energetsko certificiranje zgrada – nekretnine na lokaciji “ex Teri Crotek” u Rijeci na adresama Milutina Barača 60, 62, 64, 66, Pod Jelšun 5 i Jože Vlahovića 7.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 05. travnja 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Usluga izrade Strateške studije o utjecaju na okoliš Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke

Rijeka, 26. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,ekologiju i gospodarenje zemljištem, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – IZRADA STRATEŠKE STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ GLAVNOG PLANA RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE.
Cjeloviti tekst poziva je u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 07. ožujka 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave -izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Kozala, Ante Kovačića 21, Rijeka

Rijeka, 24. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave -izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Kozala, Ante Kovačića 21, Rijeka
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 03. ožujka 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Ivana Zajca, Škurinjska cesta 7/a, Rijeka

Rijeka, 24. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Ivana Zajca, Škurinjska cesta 7/a, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 03. ožujka 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Eugen Kumičić, Franje Čandeka 40, Rijeka

Rijeka, 23. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Eugen Kumičić, Franje Čandeka 40, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 02. ožujka 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Gornja Vežica, Gornja Vežica 31, Rijeka

Rijeka, 23. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – zrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Gornja Vežica, Gornja Vežica 31, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 02. ožujka 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Podmurvice, Podmurvice 6, Rijeka

Rijeka, 22. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Podmurvice, Podmurvice 6, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 01. ožujka 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Škurinje, Mihačeva draga 13, Rijeka

Rijeka, 22. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Škurinje, Mihačeva draga 13, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 01. ožujka 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Pećine, Šetalište XIII divizije 25, Rijeka

Rijeka, 19. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Pećine, Šetalište XIII divizije 25, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 29. veljače 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Gelsi, Vukovarska 27, Rijeka

Rijeka, 19. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta O.Š. Gelsi, Vukovarska 27, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 29. veljače 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Vidrice, Finderleove stube 1, Rijeka

Rijeka, 17. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Vidrice, Finderleove stube 1, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Veseljko, Janka Polića Kamova 58, Rijeka

Rijeka, 17. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Veseljko, Janka Polića Kamova 58, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Potok, Josipa Završnika 3, Rijeka

Rijeka, 16. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Potok, Josipa Završnika 3, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 25. veljače 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Podmurvice, Cavtatska 4, Rijeka

Rijeka, 16. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Podmurvice, Cavtatska 4, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 25. veljače 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Krnjevo, Karasova 4, Rijeka

Rijeka, 15. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Krnjevo, Karasova 4, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.
Rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2016. godine do 11,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Belveder, Uspon Irene Tomee 6, Rijeka

Rijeka, 15. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PPO Belveder, Uspon Irene Tomee 6, Rijeka.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja licenci za AutoCAD

Rijeka, 12. veljače 2016.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja licenci za AutoCAD. Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu. Rok za dostavu ponude: 22. 2. 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade stručnih recenzija u procesu izrade Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke

Rijeka, 8. veljače 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade stručnih recenzija u procesu izrade Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke, evidencijski broj nabave: 01-01-15/2016. Cjeloviti tekst poziva i ponudbenu dokumentaciju možete vidjeti u prilogu. Rok za dostavu ponude je 20. veljače 2016. g. u 14 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja Cisco IOS-a

Rijeka, 21. siječnja 2016.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja Cisco IOS-a ).  Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 27. 1. 2016. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge uspostave informacijsko-komunikacijskog sustava Rijeka City Card (instalacija i održavanje)

Rijeka, 4. siječnja 2016.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge uspostave informacijsko-komunikacijskog sustava Rijeka City Card (instalacija i održavanje).  Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 14. 1. 2016. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja Cisco IOS-a

Rijeka, 30. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja Cisco IOS-a.  Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.
Rok za dostavu ponude: 8. 1. 2016. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge sistemske i aplikativne podrške GIS softvera

Rijeka, 21. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge sistemske i aplikativne podrške GIS softvera.  Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 28. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge bežične Internet zone – HotSpot usluge

Rijeka, 21. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge bežične Internet zone – HotSpot usluge. Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 30. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja licenci za GIS – Geomedia

Rijeka, 16. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja licenci za GIS – Geomedia. Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 28. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja osobnih računala

Rijeka, 11. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja osobnih računala.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 21. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja servera Internet portala Grada Rijeke i pripadajućih sustava

Rijeka, 11. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja servera Internet portala Grada Rijeke i pripadajućih sustava.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 21. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja opreme proizvođača HP

Rijeka, 11. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja opreme proizvođača HP.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 21. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja opreme proizvođača Epson

Rijeka, 9. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja opreme proizvođača Epson.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 16. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja poslužitelja proizvođača HP

Rijeka, 9. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja poslužitelja proizvođača HP.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 16. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja opreme proizvođača Tally

Rijeka, 9. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja opreme proizvođača Tally.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 16. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja VMware operativnog sustava

Rijeka, 8. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave održavanja VMware operativnog sustava.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 16. 12. 2015. u 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja servisa u Intranetu i Internet Edge-u

Rijeka, 3. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja servisa u Intranetu i Internet Edge-u.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude : 16. 12. 2015. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja servisa MS SQL2008 i MS SCOM

Rijeka, 3. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja servisa MS SQL2008 i MS SCOM.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude : 11.12.2015. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja softvera Red Hat Enterprise Linux

Rijeka, 3. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja softvera Red Hat Enterprise Linux.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponude: 14. 12. 2015. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave geodetskih usluga na izgradnji stambenih ulica OU8a-faza 1 i 2, OU9, OUVIa-faza, OUVIb-faza 1 i 2 i kolno pješačkog prilaza i pješačke površine PP10-faza 1 sa komunalnom infrastrukturom na Martinkovcu u Rijeci

Rijeka, 02. prosinca 2015.
Grad Rijeka, OGU za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave geodetskih usluga na izgradnji stambenih ulica OU8a-faza 1 i 2, OU9, OUVIa-faza, OUVIb-faza 1 i 2 i kolno pješačkog prilaza i pješačke površine PP10-faza 1 sa komunalnom infrastrukturom na Martinkovcu u Rijeci.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja usluge održavanja softvera HP Data Protector

Rijeka, 2. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje poziv za dostavu ponude u postupku nabave usluge održavanja softvera HP Data Protector.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 11. prosinca 2015. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge održavanja uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom

Rijeka, 2. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje poziv za dostavu ponude u postupku nabave usluge održavanja uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 11. prosinca 2015. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge preseljavanja stvari iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke u ovršnim postupcima u 2016. godini

Rijeka, 26. studenog 2015.
Grad Rijeka, OGU za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo, objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge preseljavanja stvari iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke u ovršnim postupcima u 2016. godini.
Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.