Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave računalne opreme za direkcije Prometnog i Komunalnog redarstva

Rijeka, 4. svibnja 2016.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave računalne opreme za direkcije Prometnog i Komunalnog redarstva. Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu. Rok za dostavu ponude: 13. 5. 2016. godine do 12,00 sati.

Nabava klima uređaja

Rijeka, 26. travnja 2016. godine
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, objavljuje pisani poziv u postupku nabave klima uređaja.

Cjeloviti tekst poziva i pripadajući troškovnik možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 4. svibnja 2016. godine u 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave pretplate za softver KEMP, FORTIGATE I FORTIANALYZER

Rijeka, 20. travnja 2016.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave nabave pretplate za softver KEMP, FORTIGATE I FORTIANALYZER. Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu. Rok za dostavu ponude: 29. 4. 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponudu u postupku nabave: Nabava novih klupa i dječjih sprava

Rijeka, 18. travnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje poziv za dostavu ponudu u postupku nabave: Nabava novih klupa i dječjih sprava.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave licenci za aplikacijski server Magic RIA

Rijeka, 22. veljače 2016.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave licenci za aplikacijski server Magic RIA. Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu. Rok za dostavu ponude: 29. 2. 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave potrošnog materijala, tinte, CD, DVD, beskonačni papir

Rijeka, 2. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje poziv za dostavu ponude u postupku nabave potrošnog materijala (tinte, CD, DVD, beskonačni papir.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je 14. prosinca 2015. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave antivirusnog softwera

Rijeka, 2. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost, objavljuje poziv za dostavu ponude u postupku nabave antivirusnog softwera.
Cjeloviti tekst poziva i ponudbeni list možete vidjeti u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 11. prosinca 2015. godine do 12,00 sati.