Javna nabava velike i male vrijednosti, nabava roba, radova i usluga te ostali natječaji koje Grad Rijeka raspisuje.

U skladu s načelom transparentnosti Grad Rijeka svoje natječaje, sve neophodne informacije i rezultate natječaja javno objavljuje. U otvorenom postupku, uz laku dostupnost natječajne dokumentacije, odluke se dostavljaju svim sudionicima natječaja.