Natječaji

25.09.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave za servisiranje kotlovnica objekata Dječjeg vrtića Rijeka

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave za servisiranje kotlovnica objekata Dječjeg vrtića Rijeka.

Cjeloviti tekst poziva i specifikacija usluge u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 01. listopada 2018. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 01.10.2018. u 10:00
27.08.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Usluge vanjskih stručnjaka za specifične ciljeve ITU mehanizma

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave:  „Usluge vanjskih stručnjaka za specifične ciljeve ITU mehanizma“.

Cjeloviti tekst poziva i troškovnik u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2018. godine do 12:00 sati neovisno o načinu dostave.