Natječaji

13.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge Izrade elaborata prometne vrijednosti stambenih i poslovnih prostora, objekta javne namjene te revizije istih u 2019. godini, Ev.br. 17-00-20/2018.

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge Izrade elaborata prometne vrijednosti stambenih i poslovnih prostora, objekta javne namjene te revizije istih u 2019. godini, Ev.br. 17-00-20/2018.

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda:  20.12.2018.  godine do 10,00 sati. Ponude se dostavljaju u Pisarnicu Grada Rijeke na adresi Trpimirova 2, za Odjel gradske uprave za javnu nabavu.

Natječaj otvoren do 20.12.2018. u 10:00
13.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja službenika i namještenika Grada Rijeke i djelatnika proračunskih korisnika od posljedica nesretnog slučaja

Natječaj otvoren do 20.12.2018. u 10:00
11.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga održavanja MS SQL

Natječaj otvoren do 18.12.2018. u 10:00
11.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Usluga osiguranja od odgovornosti za manifestacije i priredbe u organizaciji Grada Rijeke

Natječaj otvoren do 18.12.2018. u 10:00
11.12.2018. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluga Održavanje uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom

Natječaj otvoren do 20.12.2018. u 22:00