Natječaji

08.12.2017. u 00:00

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje prostora na adresi Titov trg 3/D u Rijeci

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Izrada tehničke dokumentacije za uređenje prostora na adresi Titov trg 3/D u Rijeci.

Cjelovit tekst poziva s projektnim zadatkom i troškovnikom u prilogu poziva.

Rok za dostavu ponuda je 14. prosinca 2017. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 14.12.2017. u 10:00
08.12.2017. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja službenika i namještenika Grada Rijeke, djelatnika proračunskih korisnika Grada Rijeke i APOS-a od posljedica nesretnog slučaja

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge osiguranja službenika i namještenika Grada Rijeke, djelatnika proračunskih korisnika Grada Rijeke i APOS-a od posljedica nesretnog slučaja.

Cjeloviti tekst Poziva za dostavu ponuda te Ponudbeni list, troškovnik, izjava o integritetu je u prilogu Objave.

Rok za dostavu ponuda je 15. prosinca 2017. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 15.12.2017. u 10:00