Natječaji

05.12.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje svjetlećih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano) s isporukom urbane opreme

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje Javni natječaj za davanje na korištenje svjetlećih ormarića (City light) u sklopu autobusnih čekaonica i lokacija za postavljanje reklamnih panoa (Jumbo pano) s isporukom urbane opreme.

Natječaj otvoren do 16.12.2019. u 09:00
28.11.2019. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 09. prosinca 2019. godine do 15,30 sati.

Natječaj otvoren do 09.12.2019. u 15:30
18.11.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje svjetlećih reklamnih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano) s isporukom urbane opreme, te lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano)

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje svjetlećih reklamnih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano) s isporukom urbane opreme, te lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano).

Natječaj otvoren do 27.11.2019. u 09:00