Natječaji

30.07.2019. u 00:00

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Plase, Sušak, Zamet i Srdoči.
Rok za predaju ponuda je do 19.08.2019. godine u 11:00 sati.

Natječaj otvoren do 19.08.2019. u 11:00
26.06.2019. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 08. srpnja 2019. godine do 15,30 sati.