Natječaji

17.12.2019. u 00:00

Natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gadonačelnika objavljuje natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Drenova, Rubeši, Kozala.

Natječaj otvoren do 20.12.2019. u 23:00
05.12.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje svjetlećih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano) s isporukom urbane opreme

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje Javni natječaj za davanje na korištenje svjetlećih ormarića (City light) u sklopu autobusnih čekaonica i lokacija za postavljanje reklamnih panoa (Jumbo pano) s isporukom urbane opreme.

Natječaj otvoren do 16.12.2019. u 09:00
Skip to content