Natječaji

14.01.2021. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Milutina Barača 66

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Milutina Barača 66 u Rijeci. Prijave se primaju do 25. siječnja 2021. godine do 15,30 sati. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

10.12.2020. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 21.12.2020. u 12:00
01.12.2020. u 00:00

Natječaj za prodaju gradilišta i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gadonačelnika objavljuje natječaj za prodaju jednog gradilišta i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za sveukupno 3 lokacije u k.o.: Sušak-Nova; Srdoči.

Natječaj otvoren do 15.12.2020. u 12:00