Natječaji

05.12.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje svjetlećih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano) s isporukom urbane opreme

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje Javni natječaj za davanje na korištenje svjetlećih ormarića (City light) u sklopu autobusnih čekaonica i lokacija za postavljanje reklamnih panoa (Jumbo pano) s isporukom urbane opreme.

Natječaj otvoren do 16.12.2019. u 09:00
28.11.2019. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 09. prosinca 2019. godine do 15,30 sati.

Natječaj otvoren do 09.12.2019. u 15:30