Natječaji

26.04.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 07.05.2018. u 12:00
26.04.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 08.05.2018. u 12:00
23.04.2018. u 00:00

Natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Banderovo, Drenova, Kantrida, Kozala, Krnjevo, Mario Gennari, Mihačeva Draga, Pehlin, Plase, Smućeni breg, Soldanac, Škurinjska Draga, Trsat, Turnić, Vežica, Zamet.

Natječaj otvoren do 14.05.2018. u 12:00
27.03.2018. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 12. travnja 2018. godine do 15,30 sati.

19.03.2018. u 00:00

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (morska obala – plaže)

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (morska obala – plaže).

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 31.12.2018. u 12:00