Natječaji

17.09.2018. u 00:00

Natječaj za prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije:
k.o. Srdoči, Podvežica, Sušak, Rijeka, Drenova, Pašac, Jurčići, Kozala, Zamet.

Natječaj otvoren do 26.09.2018. u 12:00
12.09.2018. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 27. rujna 2018. godine do 15,30 sati.

02.05.2018. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 17. svibnja 2018. godine do 15,30 sati.