Natječaji

21.05.2020. u 00:00

Natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Zamet, Srdoči, Plase.

Natječaj otvoren do 01.06.2020. u 12:00
Skip to content