Izvođenje radova na rekonstrukciji (plinofikaciji) kotlovnice u SRC Zamet, obitelji Sušanj 2, Rijeka

Rijeka, 2. lipnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave IZVOĐENJE RADOVA NA  NA  REKONSTRUKCIJI (PLINOFIKACIJI) KOTLOVNICE U SRC ZAMET, OBITELJI SUŠANJ 2, RIJEKA.
Cjeloviti tekst poziva, tehnički opisi i troškovnik radova dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 13. lipnja  2016. godine do 10,00 sati.

Izvođenje radova na sanaciji konstrukcije zgrade A. Mihića 2/A, Rijeka

Rijeka, 19. svibnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave- IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KONSTRUKCIJE ZGRADE A. MIHIĆA 2/A, RIJEKA.
Cjeloviti tekst poziva, projektna dokumentacija i troškovnik radova dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 01. lipnja 2016. godine do 10,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Uređenje lokacije – zelene površine za kućne ljubimce

Rijeka, 25. travnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Uređenje lokacije – zelene površine za kućne ljubimce.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave; Uređenje sunčališta i ulaza u more na raznim lokacijama. Radovi uz morsku obalu i pod morem: S zavoj, Lungo mare, Park hotel-zapad i plaža Igralište

Rijeka, 08. travnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave; Uređenje sunčališta i ulaza u more na raznim lokacijama. Radovi uz morsku obalu i pod morem: S zavoj, Lungo mare, Park hotel-zapad i plaža Igralište.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave; Održavanje objekata i uređaja na plažama

Rijeka, 23. ožujka 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave; Održavanje objekata i uređaja na plažama.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Poziv za prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u Gradu Rijeci

Rijeka, 04. ožujka 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje poziv za prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u Gradu Rijeci.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave; Uređenje sunčališta i ulaza u more na raznim lokacijama, radovi uz morsku obalu i pod morem: S zavoj, Lungo mare, Park hotel-zapad i plaža Igralište

Rijeka 02. ožujka 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave; Uređenje sunčališta i ulaza u more na raznim lokacijama, radovi uz morsku obalu i pod morem: S zavoj, Lungo mare, Park hotel-zapad i plaža Igralište.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – izvođenje radova na obnovi pročelja Startup Inkubatora, Ružićeva 14, Rijeka

Rijeka, 29. siječnja 2016.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje pisani poziv za dostavu ponude u postupku nabave – IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI PROČELJA STARTUP INKUBATORA, RUŽIĆEVA 14, RIJEKA.
Cjeloviti tekst poziva i prilozi dani su u nastavku ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2016. godine do 12,00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Dohranjivanje plaža šljunkom: plaža za pse (Igralište i Brajdica), plaža Grčevo, plaža Sablićevo i plaža Ploče

Rijeka, 28. siječnja 2016.
Grad Rijeka, OGU za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Dohranjivanje plaža šljunkom: plaža za pse (Igralište i Brajdica), plaža Grčevo, plaža Sablićevo i plaža Ploče
Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Poziv za dostavu ponuda: Radovi na ugradnji stolarije – radovi na zamijeni stolarije na H zgradi u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić

Rijeka, 22. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Radovi na ugradnji stolarije – radovi na zamijeni stolarije na H zgradi u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić.
Rok za dostavu ponude: 4. siječnja 2016. do 12 sati.

Cjeloviti tekst i svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Poziv za dostavu ponuda: Povrat srednjovjekovnog zida na Klobučarevićevom trgu

Rijeka, 14. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Povrat srednjovjekovnog zida na Klobučarevićevom trgu.

Rok za dostavu ponude: 21. prosinca 2015. do 12 sati.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Održavanje i isticanje zastava povodom blagdana i praznika na području Grada Rijeke

Rijeka, 11. prosinca 2015.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Održavanje i isticanje zastava povodom blagdana i praznika na području Grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu ovoga članka.

Restauratorska istraživanja Ciglene zgrade u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić

Rijeka, 25. studenoga 2015.
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, objavljuje poziv za dostavu ponude u postupku nabave – Restauratorska istraživanja Ciglene zgrade u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić.

Cjeloviti tekst poziva nalazi se u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 10. prosinca 2015. godine do 10:00 sati.