Natječaji

04.06.2020. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje oglasnih predmeta za oglašavanje na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje oglasnih predmeta za oglašavanje na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 16.06.2020. u 09:00
21.05.2020. u 00:00

Natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Zamet, Srdoči, Plase.

Natječaj otvoren do 01.06.2020. u 12:00
20.05.2020. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području Grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 27.05.2020. u 11:30
18.05.2020. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 25.05.2020. u 12:00
13.05.2020. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 25. svibnja 2020. godine do 15,30 sati.

Natječaj otvoren do 25.05.2020. u 15:30
02.04.2020. u 00:00

Natječaj za prodaju/zamjenu zemljišta na 3 lokacije, natječaj zakup zemljišta na 3 lokacije i služnost na zemljištu na 1 lokaciji

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za gospodarenje zemljištem objavljuje Natječaj za prodaju/zamjenu zemljišta na 3 lokacije, zakup zemljišta na 3 lokacije i služnost na zemljištu na 1 lokaciji, sveukupno na 7 lokacija na različitim dijelovima grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 15.04.2020. u 12:00
19.03.2020. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 30.03.2020. u 12:00
04.03.2020. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 13. ožujka 2020. godine do 15,30 sati.

VAŽNO: 16. ožujka 2020, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene obavještava potencijalne zakupce o odgodi licitacija za davanje u zakup 34 poslovna prostora temeljem Natječaja od 4. ožujka 2020. godine. Riječ je o licitacijama zakazanim u razdoblju od 17. do 23. ožujka 2020. godine, a koje se odgađaju do 14. travnja 2020. godine.

VAŽNO: Odjel za gospodarenjem imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene obavještava 17. travnja 2020. potencijalne zakupnike o poništavanju Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenog dana 4. ožujka 2020. godine.

Natječaj otvoren do 13.03.2020. u 15:30
Skip to content