Natječaji

27.05.2021. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 30 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do 08. lipnja 2021. godine do 15,30 sati. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Natječaj otvoren do 08.06.2021. u 15:30
20.05.2021. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 27.05.2021. u 12:00
23.04.2021. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 30 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do 04. svibnja 2021. godine do 15,30 sati. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Natječaj otvoren do 04.05.2021. u 15:30
15.04.2021. u 00:00

Natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gadonačelnika objavljuje natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za lokacije u k.o.: Sušak-Nova; Rijeka.

Natječaj otvoren do 26.04.2021. u 12:00