Natječaji

15.11.2022. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje lokacija za postavljanje reklamnog uređaja (trivision), reklamnih panoa (jumbo pano), korištenje svjetlećih reklamnih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica s isporukom urbane opreme

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje lokacija za postavljanje reklamnog uređaja (trivision), reklamnih panoa (jumbo pano), korištenje  svjetlećih reklamnih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i reklamnih stupova s isporukom urbane opreme.
Rok za primanje ponuda je 28. studenoga 2022. godine, do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

Natječaj otvoren do 28.11.2022. u 09:00
28.10.2022. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. Objavljeno je 30 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do utorka, 08. studenog 2022. godine do 15,30 sati. Tekst natječaja možete pogledati u nastavku.

Natječaj otvoren do 08.11.2022. u 03:30
26.09.2022. u 00:00

Javni poziv za privremeno korištenje površine javne namjene za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje Javni poziv za privremeno korištenje površine javne namjene za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke.
Cjeloviti tekst možete pogledati u privitku ovog članka.

Natječaj otvoren do 21.10.2022. u 12:59
19.09.2022. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. Objavljeno je 30 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do petka, 30. rujna 2022. godine, do 15,30 sati. Tekst natječaja možete pogledati u nastavku.

Natječaj otvoren do 30.10.2022. u 15:30
06.07.2022. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2022. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2022. godini.

Natječaj otvoren do 15.07.2022. u 10:00
24.06.2022. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. Objavljeno je 30 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do utorka, 05. srpnja 2022. godine, do 15,30 sati. Tekst natječaja možete pogledati u nastavku.

Natječaj otvoren do 05.07.2022. u 15:30
03.06.2022. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano), svjetlećih reklamnih ormarića na lokaciji Titov trg, svjetlećih reklamnih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i reklamnih stupova s isporukom urbane opreme

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano), svjetlećih reklamnih ormarića na lokaciji Titov trg, svjetlećih reklamnih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i reklamnih stupova s isporukom urbane opreme.

Natječaj otvoren do 13.06.2022. u 10:30
26.05.2022. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. Objavljeno je 30 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do ponedjeljka, 06. lipnja 2022. godine, do 15,30 sati. Tekst natječaja možete pogledati u nastavku.

Natječaj otvoren do 06.06.2022. u 15:30
19.05.2022. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 26.05.2022. u 12:00
06.05.2022. u 00:00

Natječaj za prodaju nekretnina radi izgradnje višenamjenske građevine – Kompleks Žabica

Temeljem odluke gradonačelnika od 5. svibnja 2022.g., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, objavljuje natječaj za prodaju nekretnina radi izgradnje višenamjenske građevine – kompleks Žabica
Prijave se primaju do 6. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) u 15:00 sati.

 

Natječaj otvoren do 06.06.2022. u 15:00