Natječaji

17.09.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 24.09.2018. u 09:00
23.08.2018. u 00:00

Natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Hosti, Baredice, Pulac, Trsat, Pehlin, Mario Gennari, Belveder, Kantrida, Zamet, Krnjevo, Škurinje, Plase, Mlaka, Belveder, Brašćine, Smućeni breg.

Natječaj otvoren do 10.09.2018. u 12:00
20.06.2018. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 05. srpnja 2018. godine do 15,30 sati.

Natječaj otvoren do 05.07.2018. u 15:30
25.05.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje lokacija za postavljanje reklamnih ormarića na stupove javne rasvjete na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje lokacija za postavljanje reklamnih ormarića na stupove javne rasvjete na području grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 08.06.2018. u 21:00
25.05.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje javne površine za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2018. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje javne površine za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2018. godini.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u nastavku.

Natječaj otvoren do 04.06.2018. u 09:00
26.04.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 07.05.2018. u 12:00
26.04.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 08.05.2018. u 12:00
28.03.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 05.04.2018. u 12:00
07.03.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u nastavku.

Natječaj otvoren do 14.03.2018. u 12:00