Natječaji

28.09.2017. u 00:00

Postupak za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova

Natječaj otvoren do 12.10.2017. u 10:00
19.09.2017. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u nastavku.

Natječaj otvoren do 28.09.2017. u 09:00
07.09.2017. u 00:00

Natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Brajda, Braščine, Draga, Kantrida, Mario Gennari, Mihačeva Draga, Pehlin, Plase, Rujevica, Smućeni breg, Škurinjska Draga, Trsat i Vežica.

Natječaj otvoren do 22.09.2017. u 11:00
04.08.2017. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za organiziranje prigodne prodaje cvijeća u privremenim objektima i otvorenom prostoru u rujnu 2017. godine na Titovom trgu – most na Rječini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za organiziranje prigodne prodaje cvijeća u privremenim objektima i otvorenom prostoru u rujnu 2017. godine na Titovom trgu – most na Rječini.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u nastavku.

Natječaj otvoren do 11.08.2017. u 09:00
10.07.2017. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje javne površine za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2017. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje javne površine za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom blagdana Vele Gospe u 2017. godini.

Natječaj otvoren do 17.07.2017. u 11:00