Natječaji

28.03.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 05.04.2018. u 12:00
07.03.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u nastavku.

Natječaj otvoren do 14.03.2018. u 12:00
02.03.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu

Natječaj otvoren do 09.03.2018. u 12:00
28.02.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine – javne površine za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom održavanja manifestacije Uskrs u Rijeci u 2018. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine – javne površine za organiziranje prigodne prodaje u privremenim objektima prilikom održavanja manifestacije Uskrs u Rijeci u 2018. godini.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 09.03.2018. u 09:00
16.02.2018. u 00:00

Uređenje sunčališta plaže park Hotel zapad (ex Plaža 2)

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Uređenje sunčališta plaže park Hotel zapad (ex Plaža 2).

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu

Natječaj otvoren do 27.02.2018. u 09:00
01.02.2018. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2018. godini.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 08.02.2018. u 12:00
25.01.2018. u 00:00

Javni natječaj za predlaganje programa rada re-use centra (centra za ponovnu uporabu) smještenog u prizemlju zgrade na adresi Ivana Grohovca 1A

Natječaj otvoren do 13.02.2018. u 12:00
25.01.2018. u 00:00

Prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u gradu Rijeci

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u gradu Rijeci.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 05.02.2018. u 10:00