Natječaji

24.05.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 31.05.2019. u 09:00
24.05.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 31.05.2019. u 09:30
10.04.2019. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 26. travnja 2019. godine do 15,30 sati.

Natječaj otvoren do 26.04.2019. u 15:30
08.04.2019. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za imovinsko pravne poslove – OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Natječaj otvoren do 23.05.2019. u 08:00
25.03.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 03.04.2019. u 10:00
06.03.2019. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 22. ožujka 2019. godine do 15,30 sati.

Natječaj otvoren do 22.03.2019. u 15:30
31.01.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 07.02.2019. u 12:00
31.01.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljskih terasa u 2019. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2019. godini.

Cjeloviti tekst možete vidjeti u prilogu.

Natječaj otvoren do 08.02.2019. u 09:00