Natječaji

30.07.2019. u 00:00

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Plase, Sušak, Zamet i Srdoči.
Rok za predaju ponuda je do 19.08.2019. godine u 11:00 sati.

Natječaj otvoren do 19.08.2019. u 11:00
11.06.2019. u 00:00

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Drenova, Rubeši, Sušak, Zamet i Srdoči.

Natječaj otvoren do 17.06.2019. u 12:00
04.06.2019. u 00:00

Natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Drenova, Pehlin, Rujevica, Plase, Rastočine, Banderovo, Kozala, Pulac, Krnjevo, Mario Gennari, Podmurvice, Strmica, Kalvarija, Bivio, Zamet, Hosti, Turnić, Paškinovac, Kalafati, Pulac, Škurinjska Draga.

Natječaj otvoren do 19.06.2019. u 23:00
24.05.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 31.05.2019. u 09:00
24.05.2019. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 31.05.2019. u 09:30
16.05.2019. u 00:00

Natječaj za prodaju i zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju i zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Plase, Zamet, Pašac i Trsat-Sušak.

Natječaj otvoren do 27.05.2019. u 12:00
15.05.2019. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 31. svibnja 2019. godine do 15,30 sati.

Natječaj otvoren do 31.05.2019. u 15:30