Natječaji

17.11.2020. u 00:00

Natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije: Krnjevo, Grbci, Soldanac, Zamet, Sv. Nikola, Androv Breg, Mario Gennari, Turnić, Rujevica, Podmurvica, Luki, Gornja Drenova, Drenova, Kozala, Pulac, Sušačka Draga, Srdoči, Bulevard, Hosti, Hostov breg, Mihovilići, Paškinovac, Kantrida.

Natječaj otvoren do 07.12.2020. u 12:00
29.10.2020. u 00:00

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke za razdoblje od dana 01. siječnja 2021. godine do dana 31. prosinca 2024. godine.

Natječaj otvoren do 11.11.2020. u 09:00
27.10.2020. u 00:00

Natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gadonačelnika objavljuje natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Plase, Kozala, Drenova, Sušak-nova, Srdoči.

Natječaj otvoren do 03.11.2020. u 12:00
21.10.2020. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 40 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do 03. studenog 2020. godine do 15,30 sati. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Natječaj otvoren do 03.11.2020. u 15:30
09.10.2020. u 00:00

Javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke.

Natječaj otvoren do 16.10.2020. u 12:00
25.09.2020. u 00:00

Javni poziv za privremeno korištenje površine javne namjene za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje Javni poziv za privremeno korištenje površine javne namjene za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke.

Cjeloviti tekst možete pogledati u privitku ovog članka.

Natječaj otvoren do 21.10.2020. u 12:00
16.09.2020. u 00:00

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 40 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do 28. rujna 2020. godine do 15,30 sati. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Natječaj otvoren do 28.09.2020. u 15:30