Odjel za gospodarenjem imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene obavještava potencijalne zakupnike o poništavanju Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenog dana 4. ožujka 2020. godine.

Sobzirom da su mjere Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i dalje na snazi, a radi dodatne prevencije širenja virusa COVID-19 na području grada Rijeke, poništava se Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora objavljen dana 4. ožujka 2020.godine.

Slijedom navedenog, vratit će se sve pristigle prijave potencijalnih zakupnika sa pripadajućom dokumentacijom te će se izvršiti povrat uplaćenih jamčevina.

Grad Rijeka će i nadalje postupajući u maniri dobrog gospodara kojemu je primarni interes zdravlje i zaštita svih sudionika postupka licitacije, ovisno o razvoju situacije, a sukladno mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, novo utvrđeni datum objave Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora oglasiti na propisan način.