Nakon razgleda broda od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata, Grad Rijeka je zaprimio komentare, odnosno pitanja vezana uz natječajnu dokumentaciju (PRILOG 1.), na koja je dao odgovore (PRILOG 2.). Isti se objavljuju kako bi se dali na uvid ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a sve radi potpune transparentnosti natječajnog postupka uz PRILOG 4. i PRILOG 5.

Uvezana pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji podnosi se u ZATVORENOJ OMOTNICI na adresu Grada Rijeke, TITOV TRG 3, s naznakom “NE OTVARATI – UVEZANA PISANA PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELOVA PLUTAJUĆEG OBJEKTA – BRODA GALEB, a zaprima se u pisarnici na šalteru broj 1 u prizemlju zgrade – lijevo, najkasnije do dana 28. kolovoza 2023. g. do 15,30 sati. Uvezana pisana prijava sa utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom. U tom slučaju prijava mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke, najkasnije do dana 28. kolovoza 2023. g.

Svi ostali uvjeti iz natječaja ostaju nepromijenjeni.