Grad Rijeka objavljuje Natječaj za davanje u zakup dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb. Prijave se primaju do utorka, 25. srpnja 2023. godine.

Predmet natječaja je zakup dijelova plutajućeg objekta reg. br. RI-37, imena školski brod ”Galeb”, skraćenog imena š/b ”Galeb” kojeg čine dio gornje palube ukupne površine od 323 m² interijera i do 343 m² otvorene palube (neto korisna površina koja se daje u zakup) čija je namjena pružanje ugostiteljskih usluga te dio
gornje i glavne palube ukupne površine od 401 m² (neto korisna površina koja se daje u zakup) čija je namjena pružanje usluge smještaja.

Uvezana pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 25. srpnja 2023. godine do 15,30 sati.

Natjecatelji su u obrascu prijave na natječaj dužni prijaviti obje ponuđene djelatnosti, a odabrani najpovoljniji natjecatelj je obvezan obavljati obje djelatnosti, svaku u naznačenom dijelu plutajućeg objekta – Broda Galeb.

Cjenik usluga, lokacija priveza, plan komercijalnih prostora, očitovanje projektanta, troškovnici radova i posebni uvjeti Konzervatorskog odjela u Rijeci nalaze se u prilogu članka. Natječaj možete vidjeti u nastavku.