Od 10. do 25. srpnja bit će otvoren javni natječaj za davanje u zakup dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb, odlučeno je na 38. gradonačelnikovom kolegiju.

Javni natječaj raspisuje se na temelju Odluke o zakupu dijelova plutajućeg objekta Broda Galeb, koju je donijelo Gradsko vijeće (Službene novine 16/20, 7/22 i 9/23). Natječaj provodi Povjerenstvo, kojeg čine djelatnici Grada Rijeke i Lučke uprave.

Tekst natječaja uključuje opće uvjete natječaja, opis prostora koji se daju u zakup, obveze zakupodavca i zakupnika, trajanje zakupa, zakupninu i troškove zakupnika, podatke o lokaciji priveza, nacrtnu dokumentaciju prostora zakupa s tehničkim opisom i okvirnim troškovnikom radova uređenja, očitovanje projektanta o priključcima brodskih sustava te posebne uvjete izdane od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela.

Natječajem se u zakup daje ukupno oko 1000 m2, odnosno dio gornje palube ukupne površine od 323 m2 interijera i do 343 m2 otvorene palube, ukupno oko 700m2, čija je namjena pružanje ugostiteljskih usluga te dio gornje i glavne palube ukupne površine od 401 m2 čija je namjena pružanje usluge smještaja. Moći će se obavljati djelatnost hostela i restorana otvorenog tipa, a početni iznos zakupnine je 11,02 eura/m2, kako je to i prihvatilo Gradsko vijeće na svojoj sjednici u svibnju ove godine.

Mjesto priveza broda bit će Riječki lukobran, vez br. 33, odnosno prostor između bitvi 26 i 33 koji se nalazi u blizini lučkih dizalica.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović je na 38. gradonačelnikovom kolegiju istaknuo očekivanje da će se natječaju, a na temelju pisma namjere, pronaći zakupac dijelova broda Galeb, na kojem će, osim ugostiteljskih i smještajnih sadržaja, biti uređen i izložbeni dio s postavom o burnoj povijesti broda.

„Nadam se da ćemo uskoro imati zakupca za komercijalne dijelove broda Galeb. Nakon što radovi budu završeni, brod će biti dotegljen u riječku luku i baciti svoje cime, nadam se vrlo brzo“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Prije podnošenja prijave natjecatelji imaju pravo na razgled broda i mjesta priveza uz prethodnu najavu. Prijave na javni natječaj će se otvarati 26. srpnja, a licitacija će se održati 27. srpnja. Budući zakupnik mora izvršiti radove uređenja dijelova Broda Galeb koji su predmet natječaja i ishoditi sve tražene suglasnosti do 12. travnja 2024. godine.

Ugovor se sklapa nakon što najpovoljniji natjecatelj od Lučke uprave Rijeka ishodi koncesiju za obavljanje gospodarske djelatnosti pružanja usluga putnicima – ugostiteljske i slične usluge. Najpovoljniji natjecatelj obvezan je podnijeti zahtjev za davanje koncesije u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o zakupu i o podnijetom zahtjevu dostaviti dokaz zakupodavcu, odnosno Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke. Koncesiju je najpovoljniji natjecatelj obvezan ishodovati u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za davanje koncesije. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne podnese zahtjev za davanje koncesije ili istu ne ishoduje u navedenim rokovima, Odluka o zakupu će se staviti van snage, a natječajni postupak će se ponoviti.

Zakupnik je dužan tijekom cijelog razdoblja trajanja zakupa, a radi se o periodu od 30 godina, imati važeći akt nadležnog tijela o pravu korištenja pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti pružanja usluga putnicima u prostoru koji je predmet zakupa.

Budući zakupnik je obvezan dijelove Broda Galeb koji su predmet natječaja urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti tj. namjeni o vlastitom trošku te će s osnova ulaganja u dijelove Broda Galeb koji su predmet natječaja imati pravo na oslobađanje od plaćanja zakupnine za razdoblje od pet godina od dana sklapanja ugovora o zakupu.