Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavio je Javni natječaj za prodaju stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 01. travnja 2019. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršit će se 01. travnja 2019. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije.